Joku dienā Vecumnieku tautas nama vadītāja svin 20 darba gadu jubileju

Kopā ar savējiem – Vecumnieku tautas nama pašdarbnieku kuplo saimi – 20 radošu darba gadu jubileju 1. aprīlī atzīmēja kultūras iestādes vadītāja Valda Kaufmane. Viņa par tautas gara vērtību saglabāšanu vietējā sabiedrībā ir rūpējusies visilgāk, jo divu gadu desmitu garumā to nav darījis neviens no līdzšinējiem iestādes saimniekiem.Koncertā «Dzīvot ir nezināt, kā būtu savādāk» priekšnesumus sniedza vietējās amatierkopas un ciemiņi no Bārbeles pagasta. Deju kolektīvu skatei sagatavotos soļu rakstus izrādīja dažādu paaudžu pašdarbnieki; arī dziesmas izskanēja gan bērnu, gan senioru izpildījumā. Pavisam Vecumnieku tautas namā darbojas deviņas amatierkopas: jauniešu, vidējās un vecākās paaudzes deju kolektīvi («Vēverīši», «Vēveri», «Ozols»), senioru dāmu deju kopa «Rudens rozes», bērnu vokālais ansamblis «Zīļuki», jauniešu, jauktais un senioru koris («Via Stella», «Maldugunis», «Atbalss»), amatierteātris un floristu pulciņš. Sarīkojumā pašmāju kopu sagatavotos numurus kuplināja Bārbeles tautas nama jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi – «Rakari» un «Bārbele».Apsveikumi, ziedi, dzeja, dziesmas, dejas un trakas izdarības – tas viss bija skatāms un klausāms koncerta otrajā daļā. Cits pēc cita tautas nama saimnieci sumināja amatierkopu pārstāvji, neaizmirstot savā sniegumā iekļaut Joku dienai piederīgus akcentus. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kalniņš klātesošos sasmīdināja, sniedzot V. Kaufmanei ziedu pušķi un «dzenot velnu», ka šis koncerts veidots par godu tautas nama vadītājas pēdējai darbdienai (aprill, aprill!), piebilstot – «pēdējai šajos 20 nostrādātajos gados», jo sācies jauns cēliens – 21. darba gads. Mīļus pārsteigumus kultūras iestādes saimniecei bija sagādājuši gan dziedošo, gan dejojošo tautas nama kopu dalībnieki, floristu pulciņš, kaimiņi no Bārbeles pagasta tautas nama, Mūzikas un mākslas skola, Vecumnieku vidusskola, SIA «Pakāpiens», veco ļaužu un invalīdu pansionāta «Atvasara» pārstāves, kas, kā allaž, bija izdomas bagātas. Ar ovācijām klātesošie uzņēma senioru deju kopas «Ozols» (vadītāja B. Škrjaba) sagatavoto numuru, kad cauri solu rindām uz skatuves metās puspliki, ādās un gurnu apsējos tērpti «mežoņi», kuri rokās nesa V. Kaufmanei sarūpētu dāvanu – kolektīva dalībnieka Voldemāra Gargurna veidotu metāla svečturi.Savu tuvāko kaimiņieni sveica Vecumnieku bibliotēkas pārstāves Hedviga Linīte un Mārīte Boša, jo abas kultūras iestādes jau kopš 1964. gada atrodas zem viena jumta. «Mums ir kopīgi prieki un kopīgas bēdas; savu reizi gan strīdamies, gan cita citu pamācām,» kaimiņu būšanu raksturo M. Boša. «Valda ir laba saimniece. Kopš viņa vada tautas nama darbu, te ir ieviesta tīrība un kārtība, katrai lietai ir sava vieta. Visam, kam viņa ķeras klāt, ir pozitīvs iznākums.»«Strādāju bērnudārzā par audzinātāju. Reiz ciema izpildkomitejas priekšsēdētājs Vitālijs Skrebelis mani «nogrāba uz ielas» un aicināja par palīdzi toreizējai tautas nama darbiniecei Sandrai Grudulei. Tā es 1991. gada 1. aprīlī kļuvu par kultūras darba organizatori Vecumnieku tautas namā. Pēc pāris gadiem Sandra «aizmuka» uz Rīgu, bet es paliku,» pārdesmit gadu vecus notikumus atceras V. Kaufmane.«Ap Valdu viss virpuļo – viņa prot visu nokārtot, sameklēt, palīdzēt, izdarīt... Kopā strādājam jau astoņus gadus, un es no kolēģes esmu aizguvusi daudz labu lietu. Viņas iespaidā vairs nekad nesūkstos, ka man klājas slikti, bet cenšos «nenolaist rumpi», kā mēdz sacīt režisori. Valda ir vitāla, izdomas bagāta, viņa «no nekā» pratīs uztaisīt «kaut ko». Ar viņu ir ļoti viegli sadarboties,» teic tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja B. Škrjaba, kura vada arī amatierteātri un senioru deju kopu «Ozols».Vecumnieku tautas namā dažādiem vaļaspriekiem ļaujas ap divsimt pagasta iedzīvotāju. Andrejs Zandbergs pārstāv vecākās paaudzes dejotāju saimi, taču viņš iesaistījies arī sarīkojumu organizēšanā. «Jūtos gandarīts, ja izdodas sagatavot vietējai publikai saistošu pasākumu. Tautas nama aktivitātes cenšos atbalstīt arī materiāli, jo man kultūras dzīves norises nav mazsvarīgas.»«Lai citiem pieder kaut visa pasaule, man pietiek ar manu laimi – redzēt, dzirdēt, just un būt starp cilvēkiem šajā namā. Lai šī laime ir tik gara kā šis mirklis un tik īsa kā mūžs!» pateicoties tautas nama pašdarbnieku saimei, kā arī citiem apsveicējiem, sacīja V. Kaufmane.1. aprīļa sarīkojuma turpinājumā muzicēja grupa «Klaidonis».

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide