Kultūras ministre apmeklē Vecumniekus

Vecumnieku novada domi un Mūzikas un mākslas skolu 28. janvārī apmeklēja kultūras ministre Sarmīte Ēlerte («Vienotība»).«Vecumniekos esmu tāpēc, ka šeit ir viena no vislabākajām skolām. Mēs gribam jūsu paraugu daudzināt, vēlamies rosināt citus profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājus mācīties no jūsu direktores. Katrai skolai jābūt tādai, kāda ir jūsējā – atvērta gan bērniem, gan pieaugušajiem. Vecumnieku mūzikas un mākslas skola ir piemērs, kā izlietot naudu vislabākajā veidā, sniedzot pakalpojumus vietējai kopienai,» tiekoties ar domes priekšsēdētāju Rihardu Melgaili, viņa vietnieku Jāni Kalniņu un Mūzikas un mākslas skolas direktori Ivetu Lavrinoviču, sacīja S. Ēlerte. Ministre interesējās, vai skola finansējuma samazināšanas dēļ ir bijusi spiesta paaugstināt mācību maksu, kas tiek iekasēta no audzēkņu vecākiem. «Mācību maksa jau ilgus gadus ir nemainīga. Bija doma to paaugstināt, taču deputāti šādu lēmumu neatbalstīja. Pašvaldība skolai piešķīra papildu finansējumu,» paskaidroja I. Lavrinoviča. S. Ēlerte atzinīgi novērtēja arī pieaugušo neformālās izglītības iespējas, ko piedāvā Mūzikas un mākslas skola. Ministre vēlējās zināt, kā iespējams panākt to, ka situācijā, kad vispārizglītojošajās skolās strauji sarūk audzēkņu skaits, Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā tas ir palicis nemainīgs.«Nebija viegli pārvarēt sabiedrībā valdošo aizspriedumu, ka Mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde un «vienkāršam cilvēkam» tur nav ko darīt. Mēs daudz braukājām apkārt ar koncertiem, daudz sevi «reklamējām» pašvaldības informatīvajā izdevumā, un nu var sacīt, ka «ledus ir sācis kustēties». Vecāki ir sapratuši, ka mūsu skolā tiek gaidīts ikviens bērns (arī pieaugušais!), ja vien viņam ir interese par mūziku vai mākslu. Atved tētis uz nodarbībām savu dēlēnu un atzīstas, cik ļoti viņš pats vēlētos apgūt saksofona spēli. Lūdzu! Mēs šo iespēju piedāvājam,» atklāja I. Lavrinoviča. Savukārt ministre atzīmēja, ka «to vajadzētu reklamēt visā Latvijā».S. Ēlerte interesējās par Vecumnieku novada pārstāvniecību gan lielajos, gan skolēnu dziesmu un deju svētkos un vēlējās noskaidrot, kad sākas gatavošanās šim notikumam. J. Kalniņš, kurš vada pūtēju orķestri «Skaistkalne», paskaidroja, ka nākamajiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem virzība jau ir zināma pašlaik, taču vispārējo dziesmu un deju svētku koncepcija ir neskaidra.«Ātrāk ir jābūt skaidrībai, ko mēs šajos svētkos darīsim. Vispirms ir jānosaka virzība un tad pamazām to var «apaudzēt» ar skaņdarbiem. Trīs gadus līdz dziesmu svētkiem notīm ir jābūt uz pults! Jo ātrāk kolektīvi zinās repertuāru, jo labāks būs sniegums. No katras lauku sievas un zēna var dabūt kvalitāti! Ja gatavošanās notiek laikus, ja ir koncerti, kolektīvam ir jābūt lielam nemākulim, lai netiktu uz dziesmu svētkiem,» viņš sacīja.Sarunas laikā tika apspriestas problēmas interešu izglītības jomā, kā arī pārrunāti citi jautājumi, kas skar kultūru.Pēc tikšanās domē ministre devās uz Mūzikas un mākslas skolu. Viņa apskatīja telpas, vēroja audzēkņu un skolotāju darbošanos gan mūzikas, gan mākslas nodarbībās. Pēc tam notika vairāk nekā stundu gara saruna ar iestādes vadību.Direktores vietniece mācību darbā Solvita Loka, kas vada skolēnu simfonisko orķestri, uzsvēra, ka ļoti aktuāla ir profesionālās ievirzes izglītības iestādēs strādājošo pedagogu tālākizglītība: «Ir jārīko vasaras nometnes, semināri jaunajiem skolotājiem. Viņi ir «jāstiprina», lai radītu prieku strādāt, lai vairotu viņu zināšanas un pieredzi.» Mūzikas un mākslas skola jau ir apsvērusi iespēju šovasar organizēt semināru profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem. Vecumnieki ir ģeogrāfiski ļoti izdevīga vieta, jāizdomā tikai, kur ņemt līdzekļus, lai šo ieceri īstenotu. I. Lavrinoviča pauda prieku par to, ka S. Ēlerte izrādījusi interesi par profesionālās ievirzes izglītības iestādi, jo līdz šim viņa ir vienīgā kultūras ministre, kas skolas 15 gadu ilgajā darbības laikā ir apmeklējusi Vecumnieku mūzikas un mākslas skolu.«Mēs piekrītam reformām. Pirms diviem gadiem, kad ievērojami tika samazināts finansējums profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, mēs bijām spiesti pārstrādāt mācību plānu, taču vienlaikus meklējām arī risinājumu, kā turpināt augt un attīstīties. Tie, kuri pārmaiņām nepiekrīt, strādā paši sev, nevis bērniem,» sacīja I. Lavrinoviča.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide