Līgonakts Rundālē aizvadīta «ar vainagu galvā»

Divas dienas - 22. un 23. jūnijā - Rundālē pie «Baltās mājas» nepārtrauktā virtenē aizvijās Līgosvētkiem piederīgas izdarības. Kultūras darba speciāliste Lilita Lauskiniece bija organizatore un režisore, piesaistījusi Nīderlandes projekta naudu, to visu atbalstījusi ar finansējumu arī Rundāles novada dome.Līgodiena jau rīta agrumā sākās ar keramikas cepļa vaļā vēršanu. Sanāca un sabrauca arī tie ļaudis, kuri cepļa īpašnieces mākslinieces Lauras Ikertes vadībā iepriekš bija cītīgi darinājuši māla priekšmetus, lai nu skatītu, kā uguns rūdījusi un pat pārvērtusi viņu „auklējumus". Tie bija daudzi vietējie rundālieši, arī baušķenieki, brunavieši. Ar skaņu līgošanu un šiem latviešu svētkiem raksturīgām dziesmām un rotaļām no kaimiņiem atnākuši bija Ceraukstes kopas" Laukam pāri" folkloristi. Garāmejošie ārvalstu tūristi sākumā to visu tikai fotografēja, bet tad tika iesaistīti arī polkas un galopa lekšanā."Laukam pāri" vadītājas Elīnas Kūlas-Bražes aizrautība iedvesmoja daudzus. „Baltās mājas" pagalmā tika siets un degustēts arī Jāņu siers, varēja noskatīt vietējos ļaudis, kas iejutušies skatuves tēlos amatierteātra „Stella" izrādītajā jautrajā lugā „Visi radi kopā". Publika režisorei L. Lauskiniecei un aktieriem veltīja atzinīgus vārdus un aplausus. Īpašu burvību un saulgriežu svētku noskaņu radīja ventiņu stāstniece un zāļu sieva vo Ventspils Līga Reitere. Viņa ierādīja vainagu pīšanu, stāstīja par ziedu pirtsslotām un mācīja atpazīt ārstniecības augus. Turklāt tas notika šerpajā „ventiš" stilā, ar asu humoriņu un arī ar spēles azartu. Un tagad -no Līgas Reiteres stāstītā, kas varētu priekšdienām derēt arī portāla lietotājiem. Ja vainags pīts no viena veida ziediem, tas rāda, ka meita slinka - tikai vienu pļavu vai vienu rudzu druvu izstaigājusi. Vainagā jāvij dažādi ziedi, arī smilgas, turklāt tie ziedi, kas nav indīgi, - lai grūtā brīdī to var iemest katlā un uzvārīt viru pret drudzi. Vainagam vispirms nopin vītni vajadzīgajā garumā, tad tā ir jāizstiepj, lai uz galvas vainags vairs nestiepjas, un tikai tad galus sasien. Un vainags visu līgonakti līdz rītam jātur galvā, jo ziedi vīsdami atdod savu enerģiju nēsātājam. Ja Jāņu laikā notiek apdziedāšanās un kāds nespēj dot ar diesmu vai vārdu pretī, tad cilvēkam ir vainas apziņa vai bailes. Jāspēj dot pretī, jo apdziedāšanās latviešiem ir tikai pa Jāņiem, budēļos un vēl kāzās. Ārstniecības augus nedrīkst vākt pusdienas saulē, jo tad augi ir nomocīti - kas pats švaks, tas otram ar' nevar līdzēt. Augus pēc novākšanas pēc iespējas ātrāk jāliek guļus žāvēt. Ja tālu līdz mājai, tie jānes stāvus. Ārstniecības augu tēju pagatavošanu viegli atcerēties šādi: galvas kaitēm domātai tējai drogas aplej ar karstu ūdeni un tura divas trīs minūtes; mīkstajām iekšām (aknas, nieres, sirds utt.) paredzētai tējai drogas karstā ūdenī jānotur 15 minūtes; savukārt kaulu kaitēm, piemēram, nepieciešamo tēju vajag uzvārīt "uz pirmo burbuli". Pulciņš rundāliešu, baušķenieku un rīdzinieku kādu stundu ņēmās ap lielo galdu, kamēr atpazina simts augus (kartītes ar augu nosaukumiem vajadzēja uzlikt uz kārbiņām, kurās bija vai nu kaltētas augu lapas vai ogas, vai sēklas). Kādas tējas Līga pati dzer? „Es dzer tikai ūdeni. Es ir vesels cilēks, man zāļu tējas nav jādzer," tā atbild ventiņu stāstniece un zāļu sieva. Bet profilaksei? „Vai tad tu brokastis ar' profilaksei ēd? Kad ir, tad ēd un dzer, kad nav, tad nav un viss. Jādzīvo dzīvi, baudot šīsdienas brīžus, priecājoties par to, nevis domājot par profilaksi," tāds L. Reiteres uzskats. Pirts arī piederas pie Jāņu nakts burvības. Un pirtī jāiet ar labām domām, jārunā tikai labas lietas, ja nav nekā laba, ko teikt, labāk paklusēt, lai „nepieķērna gaisu". Līga Reitere demonstrēja arī slotiņu siešanu un pat krustoto vārdoto pērienu. Ja Jāņu nakts padevusies laba vai pirts bijusi ļoti laba, pie ventiņiem teic: „Nebija slikti". Tur arī par smukām meitām saka citādāk - „skaista pēc lopa vai skaista pēc vella". Līga Reitere ir muzeja pedagoģe Ventspils pašvaldības muzeja filiālē Amatu mājā. Viņas lekcijas, kas esot Līgas viedoklis par patiesību, nepavisam nav sliktas un pati viņa arī ir smuka pēc vella. Kad esat Ventspilī, tikšanās ar Līgu katram varētu dot īpašu enerģijas lādiņu.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide