Luterāņi rīko draudzības koncertu Iecavas baznīcā 1

Iecavas luterāņu baznīcā 18. februārī pirmo reizi notika Mežotnes, Salgales, Codes un Iecavas draudzes ansambļu kopīgs koncerts. Noslēgumā solo dziedāja viesis Aivars Kalniņš, profesionāls korists no Vācijas. Viņu ar Iecavas draudzi un tās ērģelnieci Zaigu Lazdiņu saista draudzība un radoša sadarbība, informē luterāņu mācītājs Rolands Radziņš.Sarīkojumu atklāja Iecavas draudzes locekle Aldonija Gaveika. Viņa lasīja novadnieka Edvarta Virzas veltījumu Iecavas baznīcas vecajam zvanam. Mācītājs Rolands Radziņš, kas kalpo Salgales, Codes, Iecavas un Mežotnes draudzē, uzrunā citēja 146. psalmu «Teici to Kungu, mana dvēsele!». Viņš uzsvēra, ka kopdziedāšana veicina uzticēšanos. Šajā tradīcijā nozīmīga vieta ir baznīcas mūzikai, ko ik svētdienu izpilda dievkalpojumos un citos garīgos sarīkojumos. «Mūsu draudzēm ir laimējies ar ērģelniecēm, kas ir profesionālas un radošas mūziķes. Iecavas luterāņu baznīcā mūzikas jomu agrāk pārzināja Arita Orrava, Diāna Siliņa, tagad jau divarpus gadus mūsu ērģelniece ir Zaiga Lazdiņa,» sacīja mācītājs.Klausītāju īpašu atzinību guva Ozolnieku novada Salgales draudzes trio, ko vada ērģelniece Anda Silgaile. Visi ansambļi koncertā demonstrēja augstu profesionālu sniegumu. Programma bija lietpratīgi sagatavota, jo atklāja baznīcas mūzikas daudzveidību. Zaiga Lazdiņa ir E. Dārziņa mūzikas vidusskolas un Latvijas Mūzikas akadēmijas pasniedzēja. Ērģeļu spēlēšana dievkalpojumos un ansambļu vadīšana ir viņas sirdsdarbs. Draudzības koncerts Iecavas luterāņu baznīcā ir Zaigas un viņas kādreizējās studiju biedres Andas Silgailes iniciatīva.«Tie ir mūsu mazie dziesmu svētki. Pagājušajā vasarā rīkojām Iecavas baznīcas jauno ērģeļu desmitgades svinības. Instrumentu uzdāvināja sadarbības partneri no Dānijas. Draudzes arhīvā nejauši atradām 100 gadu vecu afišu, kas vēstīja par koncertu Iecavas luterāņu draudzē un zaļumballi Grienvaldes dzirnavās. Sekojot senajai tradīcijai, arī mēs dievnamā organizējām koncertu un Grienvaldē – balli. Protams, šī vieta izskatījās gluži citādi nekā pirms 100 gadiem, bet draudzes vakarēšana bija ļoti jauka,» teic Zaiga Lazdiņa. Katram koncerta dalībniekam Iecavas luterāņu draudzes priekšniece Vanda Korbe un draudzes padomes locekles uzdāvināja puķu sēklu paciņu. Tā ir gan praktiska, gan simboliska velte, jo ieraudzīt ziedu krāšņumu varēs tikai pēc rūpīgas kopšanas un laistīšanas.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Zināšanai

Šajā koncertā vēl piedalījās un dziedāja Mežotnes pagasta vokālais ansamblis "Mēs".
Ļoti žēl, ka Bauskas Dzīves darbinieki nevarēja palikt līdz koncerta beigām, lai to redzētu un dzirdētu!
Sirsnīgs paldies pasākuma organizatoriem par uzaicinājumu piedalīties, kā arī par sirsnīgo uzņemšanu un koncertu!

pirms 10 gadiem, 2011.02.20 18:45

Kultūra un izklaide