Pestīšanas Armija Lieldienu dievkalpojumu rīko Bauskas pilī

Lieldienu rītā, 4. aprīlī, uz agro dievkalpojumu Bauskas pilī aicināja Pestīšanas Armija. Aicinājums baušķeniekos bija radis atsaucību, jo pils zāle pusastoņos no rīta bija ļaužu pilna.Šoreiz svētkos pilī sanākušos sveica Pestīšanas Armijas (PA) Stokholmas Tempļa korpusa kora ansamblis. Sirsnīgas, himniskas un melodiskas dziesmas tika dziedātas, priecājoties par Jēzus Kristus augšāmcelšanās vēsti. Koristi no Stokholmas baušķeniekiem vēlēja – lai ikviens sajustu Tā Kunga pieskārienu šodien, rīt un vienmēr.PA Latvijas korpusu vadītājs Pēters Baranovskis sprediķi sāka ar secinājumu, ka Lieldienu rītā, protams, grūti vairs kādu pārsteigt, jo visi taču zina pārsteidzošo Lieldienu stāstu par Jēzus augšāmcelšanos no kapa. „Bet no katra stāsta ir iespēja ko mācīties. Lieldienu rīta mācības ir šādas: Dievam tīkami ir cilvēki, kas nebaidās no šķēršļiem, kas pārvar grūtības. Dievs vēlas, lai tu redzētu ne tikai problēmas un šķēršļus, bet lai tu skaties tālāk un redzi arī problēmu risinājumus. Šajā pasaulē vajadzīgas degošas sirdis, jo ir tik daudz aukstu siržu.. Dieva vārds ir patiess,” tā P. Barovskis.Pestīšanas Armija ir kristīga organizācija, kuras dievkalpojumos cilvēki parasti ļoti daudz dzied. Tā tas bija arī Lieldienu rītā. Zviedrs Pēters Baranovskis, kurš nu strādā Latvijā, sacīja, ka ārvalstīs Latvija asociējoties ar sportu – hokeju un basketbolu, un ar dziesmām, latviešu kordziedāšanas tradīcija daudzās pasaules valstīs esot labi zināms fenomens. Viņš aicināja dievkalpojumā pierādīt, ka latvieši tiešām ir dziedātāju tauta. PA Bauskas korpusa vadītāja Ruta Hansena un asistente Ruta Stelmaka sniedza informāciju par aktivitātēm Bauskas korpusā un aicināja citas svētdienas uz dievkalpojumiem Rīgas ielas 22. namā. Pilī dievkalpojumi, protams, nav ikdienišķs rituāls, tie te notiek tikai kristiešiem īpašajos svētkos, un PA ar Bauskas pili sadarbojas jau vairākus gadus. Vairāki dievlūdzēji šo svētdien pilī pēc rekonstrukcijas bija pirmo reizi, par ko viņi "Bauskas Dzīvei" izteica savu prieku.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide