Sarīko zaļās modes skati

Iecavas bērnudārzā «Dartija» kārtējais vides izglītības projektu posms 15. aprīlī noslēdzies ar zaļās modes skati – tērpu, kas tapuši no otrreiz izmantojamiem materiāliem, parādi.Modes skatē īstenotas idejas, kuras audzēkņu vecāki ieguva martā rīkotajā radošajā darbnīcā, darinot dažādus priekšmetus no materiāliem, ko citkārt izmestu, informē izglītības iestādes metodiķe Dace Okolovska.Skatē bērnu demonstrētie tērpi darināti no saimniecībā otrreiz izmantojamiem materiāliem. Tērpi bija gatavoti no plēves maisiņiem, papīra, agroplēves, kartona, konfekšu papīriņiem, flizelīna utt. Tērpu nosaukumi raisīja vispatīkamākās emocijas, piemēram, Cukuriņš, Koņčiņa, Sniegpulkstenīte, Zālīte, Taurenītis u. tml. Nepārspējamas bijušas divas līgavas kleitas – viena no balta papīra, otra – no agroplēves.«Atsaucība bija liela, un vecāku radošo domu lidojums – apbrīnas vērts,» paslavē D. Okolovska, vienlaikus pateicoties visiem tērpu darinātājiem un atbalstītājiem, uzsverot, ka vecāku un pārējās ģimenes dalība bērnudārza darbā vislabāk ceļ bērna pašapziņu.Divi šī vides izglītības cikla pasākumi noritējuši jau martā. Lielāko grupu bērni parādīja iegūtās zināšanas konkursā par atkritumu šķirošanu «Šķiro, lai taupītu». Savukārt 31. martā audzinātājas «Dartijas» un otra Iecavas bērnudārza «Cālītis» audzēkņiem rādīja teātra izrādi «Pavasara darbi mežā», no kuras bērni varēja mācīties, ka arī mazie meža iemītnieki rūpējas par tīru vidi.Šodien, 18. aprīlī, «Dartijā» notiks šī mācību gada pēdējā tikšanās vecāku konsultatīvajā centrā, kurā D. Okolovska stāstīs par ekoloģisko audzināšanu un vides aizsardzības tēmām pirmsskolas mācību saturā, vides ietekmi bērna attīstībā un dabas faktoru izmantošanu bērna intelektuālajā audzināšanā.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide