«Sarmas» jubilejas koncerts sajūsmina publiku

Divdesmit trīs melnbaltā tērptas dāmas ar saulainu ziedu pie krūtīm un tādu pašu smaidu un četri braši vīri 16. oktobra pēcpusdienā Bauskas tautas namā izdziedāja «Sarmas» jaunību – pirmos desmit gadus.«Es atceros, kā jūs dzimāt, un jūsu stiprā vēlme veidot savu kori ir attaisnojusies,» sacīja Bauskas tautas nama direktore Ilva Vanzoviča. Viņa ar simboliskām veltēm sveica ilgdziedātājas: Ritu Strautzeli, Mairitu Pranku, Ainu Kulbi, Intu Krivati, Mārīti Mucenieci, Ilonu Pīlupu, Ēriku Mežkausku, Melitu Ozolu. Par atbalstu un līdzdalību – Dzintru Olavu, kora vēstures krājēju Baibu Suhanovsku, par aktivitāti – kora vecāko Dainu Sunteiku un, protams, diriģenti Dainu Ārmani un koncertmeistari Eviju Bonāti.Ar klusuma brīdi visi pieminēja kora pirmo diriģenti Valiju Šmiti un tos dziedātājus, kuri arī jau aizsaulē. Videofilmā D. Ārmane atcerējās savu sākumu pie «Sarmas» vadības: «Pirms sešiem gadiem, kad Valiju bija pieveikusi slimība, mani lūdza sagatavot kori, lai varētu aizbraukt uz svētkiem. Un tā arī paliku.» Vakara gaitā diriģente vairākkārt pauda prieku, ka «man ir šis koris, kaut gan sākums nemaz nebija tik viegls».Koncerta pirmajā daļā jubilāri dziedāja mīļākos skaņdarbus. Diriģente katru pieteica kā veltījumu – pašu priekam, koristu ģimenēm un atbalstītājiem, bet J. Lūsēna «Pašus skaistākos vārdus» – visiem, kam dziesma tuva. Un tādu zālē bija vairākums, šķita, gandrīz visi kādā korī dziedājuši vai arī atnākuši paklausīties, kā savus svētkus svin kaimiņi, draugi, skolasbiedri. Pensionēta skolotāja Astrīda Pavasare sacīja: «Kādi astoņi dalībnieki ir «Sarmā», ar kuriem kopā savulaik esmu dziedājusi.»Saistošs bija videostāsts par kora bagāto biogrāfiju. Desmit gados sagatavotas koncertprogrammas izbraukumiem pie draugiem citos novados un pilsētās, iestudēts lielo Dziesmu svētku repertuārs, būts Latvijas senioru koru salidojumos. Titros ņirb vietu nosaukumi – Jūrmala, Alūksne, Koknese, Salacgrīva, Ogre, Jelgava, protams, Bauska. Priekā par sarīkojumu dalās jau «pensijā» aizgājusī ilggadējā dziedātāja Inta Puriņa: «Kora aktivitāti un māksliniecisko varēšanu nodrošina tandēms – abas Dainas. Enerģiskā kora vecākā visus tur kopā, bet diriģente sirdi ieliek muzikālajās vērtībās.» Īsts atradums, šķiet, ir arī dziedātāji muzikanti Jānis Mikulāns un Eduards Leflers.Mums ir, kam novēlēt dzimteni un tās garamantas, lepni teic jubilāri, piesakot koncerta otro daļu, kas krasi maina ritmu. Dzied, dejo un spēlē «Sarmas» bērni un mazbērni – Kristaps Sunteiks, Anna Seržāne, Elvita Beikule, Laura Ārmane, Uldis Urtāns, Zane Rīgerte, Ieva Gudaņeca un Jolanta Muceniece. Publika izplūst aplausos, mazo mākslinieku rokās ziedi. Vēl viens apliecinājums tam, ka talants mīt katrā bērnā, tas tikai jāpamodina.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide