Skate dejotājus stimulē

Rajona deju kopu skate 28. martā notika Īslīces pagasta kultūras namā. Atšķirībā no iepriekšējo gadu skatēm, kad bija jāapliecina gatavība Dziesmu un deju svētkiem, šoreiz vērtējums nebija noteicošais. Kultūras eksperte Ineta Pilverte uzsver, ka skates mērķis bija dalībnieku vienotības uzturēšana. Dejotāji brīvi varēja izvēlēties pa divām dejām no Bauskas rajona kopējā repertuāra, kas tiek gatavots pilsētas 400. jubilejai. Deju kopu vadītāji un virsvadītājs Jānis Purviņš vienojās, ka skate ir stimuls, kas nepieciešams attīstībai. Dalībnieku sniegumu vērtēja nozares speciālisti Mārīte Skrinda, Gints Baumanis un Jānis Purviņš.Skatē piedalījās 18 kopu. Iecavas vidusskolas jauniešu deju kopa Solveigas Linejas vadībā tika vērtēta pirmo reizi, jo ir nodibināta 2008. gadā. Dalībnieku vidū bija vidējās paaudzes, senioru un jauniešu sastāvi. Pēc kopu uzstāšanās notika vadītāju metodiskais seminārs. Ineta Pilverte teic, ka aizvadītajos Dziesmu un deju svētkos Bauskas rajonu Rīgā pārstāvēja 22 kopas.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide