Stelpē uz skatuves kāpj «par prieku sev un citiem»

Uz radošās skatuves Vecumnieku novada Stelpes pamatskolā 5. martā kāpa gan pagasta ļaudis, gan viesi no kaimiņu pagastiem.Sarīkojumā «Par prieku sev un citiem», kas notika jau otro reizi, izskanēja dažādi priekšnesumi – dziesmas, dejas, dzejas lasījumi un citi numuri.«Nevajag ļaut paiet nevienai dienai, nesagādājot prieku sev un citiem,» pirms koncerta aicināja pagasta kultūras darba organizatore Sandra Neliusa. Viņa klātesošos mudināja būt atbrīvotiem un neraizēties par snieguma kvalitāti, jo šī sarīkojuma mērķis ir būt kopā un ļaut ikvienam sajusties «savējam starp savējiem».Koncertu atklāja jauno talantu un skatītāju kopīgi izpildītā dziesma «Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet», kam klavieru pavadījumu spēlēja Skaistkalnes vidusskolas vēstures skolotājs Ingus Pavinkšnis. Viņš klātesošos pārsteidza arī ar solo priekšnesumu, visām zālē esošajām sievietēm veltot melodiju «Tev, mana labā». Ar sirsnīgiem aplausiem stelpieši uzņēma muzikālos priekšnesumus – gan Kristīnes Rulles solo, gan viņas vadītā vokālā ansambļa «Zeltenes» sniegumu, kā arī Terēzes Neliusas dziedājumu, Māras Lagzdiņas (čells) un Līgas Karpinskas (klavieres) atskaņoto «Spāņu serenādi», Sabīnes Mikalones kokles spēli, Kārļa Apsīša akordeona priekšnesumu, sešus gadus vecā Dāga Neliusa klavierspēli, Ineses Freibergas un Ivetas Grantiņas duetu, skaistkalnietes Santas Getmančukas un viņas pavadoņu Edgara Getmančuka un Oskara Ruļļa priekšnesumu, pensionāres Helēnas Neliusas izpildīto dziesmu. Īpašu numuru – ģitāras pavadījumā atskaņotas un duetā dziedātas dziesmas no populārām krievu kinofilmām – bija sagatavojuši bārbelietis Valdis Rusiņš un stelpietis Egils Neliuss, kuri sniedza arī solo priekšnesumu. «Ģitāras spēli apgūstu pašmācības ceļā, dziedāšanu – darbojoties Vecumnieku tautas nama jauktajā korī «Maldugunis». Nejauši uzzināju, ka arī Egils Neliuss šajā ziņā ir iesācējs. Te publika nav izlepusi, tāpēc nolēmām pamēģināt, kā mums skan kopā,» atklāja V. Rusiņš.Tā kā uz sarīkojumu nevarēja ierasties vietējais bajānists Jāzeps Reiniks, viņa priekšnesums, ko uzfilmējis E. Neliuss, tika izrādīts uz lielā ekrāna. Iedzīvotāji bija patīkami pārsteigti, vērojot stelpieša virtuozo muzicēšanu.Lielu atsaucību guva Stelpes pagasta dejotāju atraktīvais uznāciens. Kolektīva «Bombongas» dalībnieces, demonstrējot nule darinātos tautas tērpus, izrādīja vairākas dejas un tikpat draiski savu soli ritināja, kad ar skaļām ovācijām uz skatuves kāpa lauku kapela «Savējie» no Bārbeles. Viņu dzīvespriecīgā muzicēšana tikai reto atturēja no steigšanās uz dejas placi un arī tikai tāpēc, lai naskie dancotāji zāles šaurībā cits citam netraucētu. Īstu jautrību izraisīja vietējās pamatskolas tehnisko darbinieču iestudētais jestrais priekšnesums. «Gatavojoties Ziemassvētku sarīkojumam, bijām sagatavojušas gulbīšu deju. Dzīvojot šī sarīkojuma gaidās, Sandra Neliusa mūs iedrošināja padomāt par kādu pārsteigumu publikai, un mēs nolēmām uzstāties ar deju «Seksuālie čiekuri»,» sacīja dārzniece Dzintra Polika.Stelpes pamatskolas 9. klases audzēknis Leo Remezs runāja gan Māras Zālītes, gan savu dzeju. Ar lirikas lasījumu klātesošos pārsteidza bārbelietes Sarmīte Gausiņa-Elksne un Brigita Kārkliņa.Vietējais gladiolu selekcionārs Visvaldis Viņķelis uz lielā ekrāna demonstrēja ziedu attēlus, stāstot par savu aizraušanos ar puķu audzēšanu. Zālē bija aplūkojami arī Vecumnieku iedzīvotājas Līgas Lauriņas floristikas darbi, kā arī Stelpes rokdarbnieču Dzintras Polikas, Annas Žitkevičas, Nijoles Ķerudas un Valentīnas Rūtiņas veikums.«Man šodien lielākais pārsteigums bija skolas tehniskā personāla priekšnesums un uzdrīkstēšanās stāties publikas priekšā, kā arī Leo Remeza runātā dzeja,» sacīja stelpiete K. Rulle. «Prieks, ka kultūras dzīves norises gūst iedzīvotāju atsaucību un pamazām izdodas skatītājus pierunāt kļūt arī par darītājiem.»L. Lauriņai jaukus brīžus sagādāja deju kolektīva priekšnesums un jaunā dzejnieka Leo Remeza uzstāšanās. «Te cilvēki nekautrējas no savām prasmēm, te jūtama kopība un piederība savam pagastam. No ļaudīm staro patiess siltums,» viņa sacīja.«Ļoti patika Bārbeles dzejnieces Sarmītes Gausiņas-Elksnes muzicēšana un skaistkalnieša Ingus Pavinkšna izpildītā dziesma. Prieks, ka šajā koncertā ļaudis nedomāja, kā izcelties un pārspēt citam citu, bet no visas sirds rādīja savu varēšanu. Ja man nesāpētu mugura, es jau sen būtu tur,» rādot uz skatuvi, atklāja pensionāre Sarmīte Čekmarjova.Ikviens sarīkojuma dalībnieks saņēma cildinājuma rakstu un tika pacienāts ar konfektēm. S. Neliusa pateicās visiem, kuri ieguldījuši daudz pūļu, lai šis pasākums izdotos, jo īpaši apskaņotājam Dmitrijam Gridjuško. Pēc koncerta gan dalībnieki, gan skatītāji vēl ilgi negribēja šķirties un kavēja laiku sarunās, baudot tēju, kafiju un pīrādziņus, ko bija cepusi Vera Meduņecka.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide