Svin amatierteātra dzimšanas dienu

Valles amatierteātris ir vienīgais kolektīvs novadā, kas bez pārtraukuma popularizējis skatuves mākslu sešus gadu desmitus.Jubilejas vakars Valles pagasta saieta namā sākās ar klusuma brīdi, godinot mūžībā aizgājušo aktieru un režisoru piemiņu.  Aktieru brāļu Amtmaņu muzeja vadītāja Dace Anna Paegle ļāva ielūkoties teātra vēsturē, uzsverot, ka Valles pusē pirmā izrāde bija skatāma 1920. gadā Pētermuižas skolā, kur izrādītas lugas «Kurzeme» un «Līnis murdā». 30. gados vērienīgas brīvdabas izrādes notikušas Krūzes līcī – ar krāšņiem tērpiem, laivām un zirgiem.Valles pagasta amatierteātris izveidots 1952. gadā. Kolektīva pirmā režisore bija Gramste, vēlāk – Voldemārs Spura. Visilgāk ar aktieriem darbojusies skolotāja Ilga Iskrova – no 1954. līdz 1975. gadam un no 1985. līdz 1999. gadam.Kopš 1999. gada amatierteātri vada režisore Aija Skosa, kura ir talantīga aktrise. 13 gados uzvestas 14 lugas, veidotas montāžas, iestudēti skeči. «Mana nokļūšana uz skatuves bija visai dramatiska. 1999. gadā pēc uzveduma Iecavā, kur spēlējām lugu «Vecie un jaunie», toreizējā režisore Ilga Iskrova visiem paziņoja: «Šī ir mana pēdējā izrāde, turpmāk trupu vadīs Aija.» Tā arī viss sākās,» atminas A. Skosa. «Aktieri ir mana otrā ģimene. Paldies visiem, kuri mani atbalstīja šajā melnajā gadā un palīdzēja nesabrukt! 20 mēģinājumos iestudējām lugu «Trīsarpus atraitnes» un bijām labākie novada amatierteātru skatē.»Amatierteātra saimi sveica Valles pagasta pārvaldes darbinieki, vidusskolas kolektīvs, brāļu Amtmaņu muzeja speciālisti, deju kopas «Valle» pārstāvji, dzejniece Gina Viegliņa-Valliete. Sirsnīgu apsveikumu bija atsūtījuši stelpieši – amatierteātra «Urguči» dalībnieki, režisore Lilita Berliņa un Stelpes pagasta kultūras darba organizatore Sandra Neliusa. Ar dziesmu no izrādes «Mūsu pokāls» kaimiņus sveica Bārbeles pagasta amatierteātra «Bārbelīši» pārstāvji Valdis Rusiņš un Dzintra Vespere.«Es skatos uz jums un nevaru saprast, vai esat ļoti nelaimīgi cilvēki, kuriem savos dzīvokļos un mājās ir garlaicīgi un nepatīk tur uzturēties, vai esat ļoti laimīgi, kuri, atrodot aizraušanos ārpus mājas, gūst piepildījumu,» sveicot amatiermāksliniekus, jokoja Valles vidusskolas direktora vietniece mācību jomā Gunta Kupčiuna.Bijusī režisore Ilze Maldone vēlēja, lai nākotnē Vallē būtu skaista estrāde, kur ļaudīm pulcēties brīvdabas izrādēs. Valliešiem teātris patīk, izrādes allaž tiek spēlētas skatītāju pārpildītā zālē. Arī jubilejas vakarā amatierteātra iestudēto A. Niedzviedža lugu «Trīsarpus atraitnes» noskatījās pulka skatuves mākslas mīļotāju.«Atbraucu uz sarīkojumu no Stelpes. Teātri spēlē mana kursabiedre Ruta Cinovska, tāpēc es noskatos visus valliešu iestudējumus,» sacīja Juris Kancāns.Daudz labu vārdu un vēlējumu saņēma gan jaunie, gan pieredzējušie aktieri. Gunārs Skujevskis trupā darbojas kopš 1967. gada. Viņa pirmā loma bija izrādē «Brīnumzālīte». 17 gadu amatierteātri par savu sauc Arvīds Zvirbulis. Aizdedzot 60 svecītes dzimšanas dienas kliņģerī, režisore un aktieri iedomājās vēlēšanos – kaut drīzāk Valles saieta nams tiktu pie skatuves aizkariem!Vakara saviesīgajā daļā, baudot līdzpaņemto cienastu, visi pasmējās par jautriem atgadījumiem, ko nācies piedzīvot viesizrāžu laikā un teātra skatēs.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide