Turpināsies Lūgšanu nedēļa

Starptautiskā lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību ilgs līdz 25. janvārim, informē katoļu priesteris Andrejs Mediņš. Kristīgo konfesiju daudzās baznīcās ir paredzētas lūgšanas, ko vieno kopīgs temats par Jēzu Kristu kā uzvaras simbolu. Mudināt ticīgos pārdomāt uzvaras un zaudējuma tēmu ierosināja Polijas katoļu, protestantu un pareizticīgo baznīcas pārstāvji. Lūgšanu nedēļas tematu ik gadu izvēlas un Vatikānam iesniedz apstiprināšanai konkrētas valsts kristieši.Klusās apcerēs un kopīgās lūgšanās ikviens tiek aicināts apzināties, ka kalpošana Kristum nozīmē arī attieksmi pret citiem un palīdzību tiem, kas ir izstumti no sabiedrības. Ekumeniskais dialogs veicina visas pasaules kristiešu kopības nostiprināšanu, mazinot starpkonfesionālās atšķirības un aizspriedumus. Ekumenisma pamatā ir dzīvi mainošas lūgšanas spēks, uzsver Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidents Kurts Kohs.Lūgšanu brīži par kristiešu vienotību draudzēs parasti notiek pēc dievkalpojuma vai arī tiek izsludināti citā laikā. Rīt, 21. janvārī, starpkonfesionāls dievkalpojums, veltīts garīgās aprūpes darbam slimnīcās, notiks Rīgas Lutera draudzē. Tajā piedalīsies vairāku konfesiju garīdznieki un slimnīcu kapelāni.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide