Vallē atvērta grāmata «Savieši»

Vecumnieku novada Vallē, aktieru Amtmaņu muzejā «Zvanītāju Bukas», sestdien, 19. septembrī, pulcējās literatūras cienītāji. Viņu vērtējumam nodota Ginas Viegliņas-Vallietes grāmata «Savieši».400 lappušu biezā grāmata ir pētījums par Raiņa, arī aktieru Amtmaņu priekštečiem. Meklējot arhīvos, līdz šim nepublicētās dienasgrāmatās, uzklausot vietējo ļaužu liecības, autore izpētījusi slaveno personību dzimtas vēsturi, lielāku vērību pievēršot sieviešu radniecības līnijām. Raiņa mātes dzimtas saknes cieši meklējamas Valles pusē. G. Viegliņa-Valliete savij tās seno cilšu votu un sēļu senvēsturē. Grāmatā atrodamas līdz šim nepublicētas fotogrāfijas, dzimtas koki, kartes.Grāmatas atklāšanas svētkos Amtmaņu muzejā valdīja sirsnīga, ģimeniska noskaņa. Bija iespaids, it kā būtu satikušies savējie, labi paziņas. Autore daudziem sanākušajiem dāvāja savu grāmatu, skanēja viņas dzeja, par muzikālo fonu rūpējās kurmenietis Ojārs Grundmanis. «Laika straujajā ritējumā mēs pazaudējam tik daudz ko no savas pagātnes: dzimtas stāstus, to laiku ļaužu valodu. Priecājos, ka ir cilvēki, kas vāc, apkopo šīs vērtības grāmatas lappusēs, piesien mūsu kultūrvēsturisko mantojumu, lai tas neizklīst pasaules vējos,» tā vallietes veikumu novērtēja rakstniece Māra Svīre. Latvijas pirmā ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica vedekla Ingrīda Meierovica, kas nāk no Valles puses, savukārt uzsvēra, cik svarīgi ir pētīt pagātni, meklēt tautas saknes: «Apzinoties, cik dziļi mūsu saknes ir zemē, mēs gūsim spēku dzīvot nākotnē.»«Esmu laimīga, gandarīta, man ir labi paveikta darba sajūta. Tomēr jau tagad apjaušu, cik daudzu valliešu dzimtu vēsture vēl palikusi neizpētīta. Šādi svētki, šodien dzirdētie labie vēlējumi man dod spēku strādāt tālāk,» pēc svinīgā pasākuma «Bauskas Dzīvei» atklāja autore. Viņa arī piebilda, ka šoruden cer izdot savu trešo dzejoļu grāmatu. Vēstures liecību krājums «Savieši» G. Viegliņai-Vallietei esot tapis kādu sešu gadu laikā.UZZIŅAIGrāmatas «Savieši» tirāža ir 1000 eksemplāru.Izdevums tapis ar Kultūrkapitāla fonda, pašvaldības, arī privāto ziedotāju atbalstu.Gina Viegliņa-Valliete ir divu dzejoļu krājumu «Uz balta spārna» un «Ar vēja plūsmu» autore. Kopā ar Aiju Zaļaiskalns izdots kultūrvēsturisks pētījums «Valles pagasts».

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide