Vecumnieku jauktais koris «Maldugunis» svin dzimšanas dienu

Vecumnieku tautas nama jauktais koris «Maldugunis» ar skanīgu koncertu 30. aprīlī atzīmēja desmit gadu jubileju.Kolektīvs, ko vada diriģents Krišjānis Kārkliņš (viņš ir arī Latvijas Nacionālās operas trupas dalībnieks), bija sagatavojis daudzpusīgu programmu, izpildot melodijas no dažādiem dziesmu cikliem. Koristu sniegumu papildināja Māras Lagzdiņas čella solo un Janas Kļevickas obojas spēle, kam pavadījumu atskaņoja Līga Karpinska.Gaviļniekus apaļajā gadskārtā sumināja Misas tautas nama sieviešu vokālā ansambļa «Vēja meitenes» dalībnieces, no kurām četras dzied arī korī. Viešņas jubilāriem uzdāvināja vēja kūkas un «vēja slotu» (to mazliet atgādina nule dārzos uzziedējušās fritilārijas jeb ķeizarkroņi). Sveicēju vidū bija Vecumnieku tautas nama vadītāja Valda Kaufmane un vidējās paaudzes deju kopas «Vēveri» pārstāvji, bet novada pašvaldības vārdā kolektīvu sumināja domes deputāts Česlavs Batņa. «Jūs varat būt laimīgi, jo ar savu dziedājumu spējat gan ielīksmot un saraudināt, gan rosināt uz pārdomām; arī ieaijāt. Kamēr vien klausītāji varēs izdzīvot šīs daudzējādās izjūtas, tikmēr kolektīvu atbalstīs Vecumnieku novada dome,» viņš sacīja. Kultūras iestādes vadītāja V. Kaufmane, pateicoties pašvaldībai par atbalstu, aicināja Č. Batņu pievienoties kora «Maldugunis» sastāvam, jo vīru balsis ir ļoti vajadzīgas. Valles pagasta jauniešu kora diriģents apsolīja šo piedāvājumu apsvērt.Kolektīvu svētkos godināja bijušie koristi, mājinieki un draugi; ziedu pušķi bija atsūtījuši senioru kora «Atbalss» dalībnieki, kas darbojas Vecumnieku tautas nama paspārnē, un Mūzikas un mākslas skolas saime.Jauku pārsteigumu, izpildot dziesmu «suitu sievu» stilā, kolektīvs bija sagādājis diriģentam K. Kārkliņam; ziedus un laba vēlējumus saņēma kormeistare Agita Alde, koncertmeistare Līga Karpinska, kā arī kora «Maldugunis» dalībnieki, kuri ik svētdienu pulcējas uz mēģinājumiem tautas namā gan pirmo vai trešo, gan desmito sezonu.«Es lepojos ar savu kolektīvu. Man ir liels prieks par tiem, kuri korim ir uzticīgi jau desmit gadu. Tie ir: Daiga Stilve, Gunta Rumševiča, Aija Kotāne, Aija Matuzeviča, Ruta Krūmiņa, Aija Staškeviča un divi «dinozauri», kuri dzied vēl no Vecumnieku vīru kora laikiem – Jānis Grīnvalds un Konstantīns Rumševičs,» sacīja K. Kārkliņš. Koris ar savu sniegumu ir priecējis ļaudis vai visos Latvijas novados, pabijis Ungārijā un Austrijā; sievu un vīru balsis skanējušas arī Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā 2003. un 2008. gadā.Bārbelietis Valdis Rusiņš korī dzied trešo gadu. «Tuvinieki mani pierunāja iesaistīties kolektīvā, jo mājas viesībās es tik greizi dziedāju, ka nevienam netika klausīties. Kad atnācu uz kori, diriģents mani diezgan bieži sarāja par aplamo meldiju, bet nu jau esmu «labojies» un man tā lieta patīk!»Aija Kotāne no Misas dzied gan ansamblī «Vēja meitenes», gan jauktajā korī. «Man jau nekādu citu dotību nav, kā tikai tā «rīkle»!» viņa joko. «Ar prieku reizi nedēļā dodos gan uz ansambļa, gan kora mēģinājumiem, jo dziedot gūstu milzīgu pozitīvu lādiņu. Ja kāda nodarbību reize izkrīt, jūtos dīvaini, jo nevaru savu ikdienu bez dziedāšanas iedomāties. Saista arī kolektīvā izveidojušās tradīcijas. Draudzējamies ar Baložu jaukto kori, vīru kori «Gaiziņš» (Madona), sieviešu koriem «Vaiva» (Talsi) un «Vizma» (Dobele). Visās ballēs mēs uz dancošanu allaž esam paši pirmie, bet mājās vienmēr braucam pēdējie.»Aija Matuzeviča no Vecumniekiem vēlējusies iesaistīties kādā no tautas nama amatierkolektīviem. «Dziedāšanas tradīcijas mūsu ģimenē ir stipras jau vairākās paaudzēs – koriste bijusi gan mana mamma, gan vectētiņš, tāpēc nolēmu kļūt par jauktā kora «Maldugunis» dalībnieci. Dažus gadus kopā ar mani dziedāja arī dēls,» viņa atklāj. A. Matuzeviča atzīst, ka viņai gandarījumu sagādā iespēja ar savu sniegumu «radīt» kultūru un vienlaikus arī to «saņemt», ceļojot un iepazīstot tuvas un tālas vietas, piedaloties dziesmu svētkos. Sarīkojuma izskaņā ikviens klātesošais tika cienāts ar dzirkstošo vīnu un gabaliņu no dzimšanas dienas tortes.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide