Kļūdu labojumi un faktu precizēšana

Sniedzam precizējumu publikācijas «Dūru cīņas maksā naudu» («Bauskas Dzīve», 2004. g. 6. decembris, 6. lpp.) pirmās rindkopas teikumam: «V. Čaikovskis garāmejošajam I. Višķeram, kas rokās nesa stiprā dzēriena pudeli, prasīja iedzert».

Sniedzam precizējumu publikācijas "Dūru cīņas maksā naudu" ("Bauskas Dzīve", 2004. g. 6. decembris, 6. lpp.) pirmās rindkopas teikumam: "V. Čaikovskis garāmejošajam I. Višķeram, kas rokās nesa stiprā dzēriena pudeli, prasīja iedzert." Kā rāda Bauskas rajona Tiesas spriedums, tiesājamā, cietušā un liecinieka liecības tiesa vērtē kā pretrunīgas daļā par konflikta sākšanās iemesliem. Tālab nav pieļaujams strikti pastāvēt uz to, ka V. Čaikovskis prasījis iedzert. "Bauskas Dzīve" atvainojas cietušajam V. Čaikovskim.

Citu datumu laikraksti

  • Jūs vēl varat palīdzēt!

    Ja jums sāp sirds par dzīves pabērniem – bērniem invalīdiem, bērniem, kuriem trūkst vecāku aprūpes un kuri ir cietuši no vardarbības –, vēl ir laiks...

  • Ar labu nemieru sirdī

    Helgas Pīlādzes dzīves rīts uzausa skaistajā Cēsu pusē. Viņa kļuvusi par darbīgu, zinātkāru cilvēku ar atsaucīgu sirdi.Helgas Pīlādzes dzīves rīts...

  • Donoru atbalstītājiem paldies

    Paldies visiem, kuri atbalstīja un palīdzēja sarīkot atpūtas vakaru rajona donoriem 26. novembrī.Paldies visiem, kuri atbalstīja un palīdzēja sarīkot...