Tiekas ar Stelpes iedzīvotājiem

Stelpes pamatskolā piektdien, 12. janvārī, pagasta padome aicināja uz tikšanos vietējos ļaudis.

Stelpes pamatskolā piektdien, 12. janvārī, pagasta padome aicināja uz tikšanos vietējos ļaudis. Sarīkojuma pirmajā daļā padome rezumēja aizvadītā sasaukuma laikā paveikto, pārrunāja nākotnes perspektīvas un atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem. Pēc tam vārds tika dots viešņām, Vecumnieku pagasta sieviešu kluba «Maijas» pārstāvēm, ar koncertprogrammu pasākumu kuplināja Andris Daņiļenko un Valdis Zilveris, bet vakarā visi tika aicināti uz pašvaldības apmaksātu balli.

Citu datumu laikraksti