Atklās ūdensputnu medību sezonu

Šodien, plkst.16 Latvijā atklās ūdensputnu medību sezonu, liecina Valsts meža dienesta (VMD) informācija.
Saskaņā ar Medību noteikumiem ūdensputnu medību sezonā līdz 14.septembrim tos būs atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15.septembra līdz 30.novembrim - katru dienu. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi, atgādina VMD.

Medniekiem pirms došanās uz medību vietu ieteicams atkārtot medību drošības noteikumu prasības, kā arī painteresēties par konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumiem, kas saistīti ar ūdensputnu medībām, uzsver VMD pārstāvji.

Saskaņā ar Medību likumu publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe. Medījot individuāli publiskajās ūdenstilpēs, medniekam jāreģistrē nomedītos ūdensputnus nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā vienas dienas laikā pēc medībām, identificējot putnus līdz sugas līmenim. Mēneša laikā pēc medību sezonas beigām apkopoto informāciju jāiesniedz VMD.

Publiskajās ūdenstilpēs pilsētu administratīvajā teritorijā ūdensputnus medīt aizliegts.

Ūdensputnu medību sezonas atklāšanas laikā VMD sadarbībā ar Valsts policiju plāno veikt medību kontroli, galveno uzmanību pievēršot jautājumiem, kas saistīti ar noteikto drošības prasību ievērošanu medībās. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Medību likumu publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe, VMD aicina medniekus cienīt un respektēt arī citus cilvēkus, kuri dzīvo vai atpūšas pie ūdens.

Tāpat pēc medībām mednieki tiek aicināti aizpildīt Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF) projekta "Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte" anketu un nosūtīt to Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijai.

VMD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē