Garantēto minimālo ienākumu līmeni palielinās no 53 līdz 64 eiro

No nākamā gada garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) palielina no 53 līdz 64 eiro, liecina šodien valdībā apstiprinātie grozījumi Noteikumos par garantēto minimālo ienākumu līmeni.
Kā norādīja Labklājības ministrija, pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai ir galvenais atbalsts ienākuma veidā trūcīgām personām. Šis ir zemākais ienākuma atbalsta veids cilvēkiem, kuriem nav nekādu ienākumu vai tie ir ļoti zemi. GMI pabalstu aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgas ģimenes kopējiem ienākumiem.

Vienlaikus plāns paredz 2021.gadā pārskatīt GMI līmeni, vienojoties par to ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās par 2021.gada budžetu.

Tiesībsargs septembra sākumā medijiem pauda viedokli, ka GMI palielināšana no 53 uz 64 eiro mēnesī neko nerisinās. Viņaprāt, šis solis vērtējams vien kā manipulatīvs solis, lai sabiedrībai radītu priekšstatu, ka kaut kas tiek darīts.

Jansons uzskata, ka Latvijas valdība nedara faktiski neko būtisku sociāli neaizsargātāko sabiedrības grupu dzīves līmeņa uzlabošanai.

Šādos apstākļos Tiesībsarga birojs turpina gatavoties pieteikumu iesniegšanai Satversmes tiesai, lai tā vērtētu, kā Latvijā tiek ievērots sociāli atbildīgas valsts princips.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē