Izvērtējot slimnīcu pacientu plūsmu, VM radušās bažas par atsevišķu slimnīcu atbilstību to līmeņiem

Nelielais pacientu skaits atsevišķu slimnīcu uzņemšanas nodaļās pirmšķietami ļauj Veselības ministrijai (VM) secināt, ka būtu nepieciešams pārskatīt slimnīcai noteikto aprūpes līmeni, liecina informatīvais ziņojums par izmaiņām slimnīcu darbībā.

Ministrija sadarbībā ar ārstniecības iestādēm pērn izskatīja slimnīcu līmeņus un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profilus, kā rezultātā Siguldas slimnīca no plānotā otrā līmeņa slimnīcas tika pārcelta pie specializētām slimnīcām, savukārt Saldus medicīnas centrā, kā līdz šim, tiek apmaksāta steidzamās medicīniskās palīdzības punkta darbība un aprūpes gultas. Papildus tam, lai gūtu priekšstatu par speciālistu pakalpojumu nepieciešamību un pieejamību slimnīcu uzņemšanas nodaļās, VM apkopojusi slimnīcu sniegto informāciju par pacientu skaitu slimnīcu uzņemšanas nodaļās sadalījumā pa darba dienām un sestdienām, kā arī svētdienām un sadalījumā pa diennakts periodu 2019.gada martā un aprīlī.

Analizējot šos datus, ministrija secinājusi, ka otrā un pirmā līmeņa slimnīcās pacientu plūsma ir ļoti atšķirīga un prasa detalizētu analīzi. Piemēram, analizējot otrā līmeņa slimnīcu pacientu skaitu, VM secinājusi, ka vienai no slimnīcām uzņemšanas nodaļā ārstēto pacientu skaits ir samērojams ar trešā līmeņa slimnīcu uzņemšanas nodaļā esošo pacientu skaitu, savukārt otrai ārstēto pacientu skaits ir ļoti mazs.

Kā norādīja VM, apkopotie dati par pacientu skaitu slimnīcu uzņemšanas nodaļās liecina, ka nepieciešama padziļināta analīze par pacientu plūsmu slimnīcu uzņemšanas nodaļās. Šī iemesla dēļ ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm plāno apmeklēt slimnīcas, lai pārliecinātos par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un pieejamību atbilstoši slimnīcu līmeņiem.

Otrā līmeņa slimnīcas nodrošina darbību divos obligātajos profilos - terapijā un ķirurģijā-, un tajās papildu ir arī izvēles profili, piemēram, grūtniecības un dzemdību aprūpe. Otrā līmeņa slimnīcas ir Alūksnes slimnīca, Preiļu slimnīca, Tukuma slimnīca un Krāslavas slimnīca. Tikmēr pirmā līmeņa slimnīcas nodrošina darbību pamata profilos - terapijā un hronisko pacientu aprūpe. Šādu pacientu aprūpi nodrošina Līvānu slimnīca, Aizkraukles slimnīca, Bauskas slimnīca, Limbažu slimnīca un Ludzas medicīnas centrs. 

Kā ziņojumā norāda VM, tā sadarbībā ar Veselības inspekciju un Nacionālo veselības dienestu apmeklēs slimnīcas un vērtēs to darbību atbilstoši noteiktajam līmenim, kā arī diskutēs ar slimnīcām un to kapitāla daļu turētājiem par nepieciešamajām izmaiņām slimnīcu darbībā, tostarp par iespējamo valsts līdzdalības iegūšanu stratēģiski svarīgās ceturtā līmeņa slimnīcās.

Vēl ministrija iecerējusi pārskatīt slimnīcas līmeni tajās slimnīcās, kurās ir mazs stacionēto pacientu skaits un līdz 2019.gada beigām iesniegs priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, reorganizēs divas valsts psihiatriskās slimnīcas, kā arī slimnīcu līmeņu pārskatīšanas rezultātā atbrīvotos finanšu līdzekļus primāri novirzīs ambulatoro pakalpojumu pieejamības uzlabošanai konkrētajā reģionā.

Valdība VM sagatavoto informatīvo ziņojumu skatīs otrdien, 10.septembrī.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē