Jauno novadu teritoriju robežas pieejamas atvērto datu formātā

Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv un Valsts vienotajā ģeoportālā geolatvija.lv ir publicēti atvērtie dati, kas satur Administratīvo teritoriju robežas no 2021. gada 1. jūlija. Datus sagatavojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Valsts zemes dienestu, portālu informēja VARAM sabiedrisko attiecību nodaļā.
Kā norāda VARAM, uzņēmumi, kas nodarbojas ar ģeotelpiskās informācijas sistēmu attīstību, administratīvo teritoriju robežas var integrēt savos produktos, piemēram, populārās navigācijas lietotnēs, jo datus var viegli integrēt jebkurā kartē. 

Atvērtie dati noderēs arī mērniekiem un būvniekiem, kas īsteno projektus pie pašvaldību robežām.

Administratīvo teritoriju robežas no 2021.gada 1.jūlija ir aplūkojamas Valsts vienotajā ģeoportāla "geolatvija.lv" kartes pārlūkā. Robežu ģeotelpiskie dati vektordatu formātā izmantošanai ar ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām ir pieejami lejupielādei Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv.

Kopumā šajā vietnē sabiedrībai pieejamas 455 atvērto datu kopas, piemēram, dati par reģistrētiem uzņēmumiem, valsts iepirkumiem, epidemioloģisko situāciju, transporta kustības saraksti, darba sludinājumi, dati par aizsargājamām dabas teritorijām, statistika par iedzīvotājiem, pašvaldībām, būvniecības nozari un daudzām citām tēmām.

Atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu informāciju, kas nav īpaši aizsargājama un kuru valsts iestāde var publicēt, piemēram, statistiku, ģeotelpisko informāciju, pētījumu tabulas, valsts reģistru publiskās daļas u.c. 

Atvērtie dati ir pieejami bez maksas un ierobežojumiem, datus var lejupielādēt un automātiski apstrādāt, sabiedrība no tiem var veidot jaunus pētījumus, produktus un pakalpojumus.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē