No nākamā gada budžeta izdevumiem 34,2% tiks novirzīti sociālajai aizsardzībai

No nākamā gada budžeta izdevumiem 34,2% tiks novirzīti sociālajai aizsardzībai, liecina Finanšu ministrijas apkopotā informācija.

2017.gada budžeta izdevumi plānoti 8,37 miljardu eiro apmērā. No tiem 2,84 miljardi eiro tiks novirzīti sociālajai aizsardzībai.

21% jeb 1,74 miljardi eiro ieplānoti ekonomiskajai darbībai. Detalizētāk - 753,55 miljoni eiro tautsaimniecībai, 623,77 miljoni eiro - lauksaimniecībai, bet 369,9 miljoni eiro - transporta nozarei.

12% jeb 999,85 miljoni eiro no nākamā gada valsts budžeta ieplānoti vispārējiem valdības dienestiem. No minētās summas 32,77 miljoni eiro ieplānoti valsts pārvaldei, 412,37 miljoni eiro iezīmēti kā "citi izdevumi", 554,68 miljoni eiro paredzēti valsts parāda vadībai un iemaksām Eiropas Komisijas budžetā.

9,6% jeb 797,69 miljoni eiro paredzēti veselības jomai, 8,2% jeb 683,7 miljoni eiro - izglītībai, bet 7% jeb 585,02 miljoni eiro - sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

5,4% jeb 450,27 miljoni eiro no nākamā gada budžeta plānoti aizsardzībai, 2% jeb 166,06 miljoni eiro - atpūtai, kultūrai un reliģijai, 0,5% jeb 41,24 miljoni eiro - vides aizsardzībai, bet 0,1% jeb 9,8 miljoni eiro - teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai.

2017.gadā valsts budžeta ieņēmumi plānoti 8,02 miljardu eiro apmērā. 28% jeb 2,24 miljardus eiro plānots iekasēt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksās, bet otrs lielākais ieņēmumu avots būs iekasētais pievienotās vērtības nodoklis - tas veidos 26,9% jeb 2,16 miljardus eiro lielus ieņēmumus.

14% jeb 1,12 miljardu eiro lielus ieņēmumus nodrošinās Eiropas Savienības fondi un cita ārvalstu finanšu instrumentu palīdzība, 11,1% jeb 890,3 miljonus eiro plānots iekasēt caur akcīzes nodokli, bet 7% jeb 565,4 miljonu eiro ieņēmumus nodrošinās valsts nodevas.

5,3% jeb 425,3 miljonu eiro lielus ieņēmumus nākamā gada budžetā nodrošinās ienākumi no uzņēmuma ienākuma nodokļa, 4% jeb 328 miljonus eiro nodrošinās ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, bet 3,7% jeb 294,8 miljonus eiro paredzēts iekasēt no citiem nodokļiem.

Jau ziņots, ka Saeima novembra beigās pēc aptuveni 20 stundas ilgas sēdes pieņēma nākamā gada valsts budžetu, kurā plānotie ieņēmumi ir lielāki nekā 8 miljardi eiro, savukārt izdevumi - ap 8,4 miljardiem eiro, līdz ar to plānots budžeta deficīts.

Salīdzinot ar 2016.gada budžetu, nākamgad plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par aptuveni 664 miljoniem eiro lielāki, savukārt valsts budžeta izdevumi nākamgad paredzēti par vairāk nekā 680 miljoniem eiro lielāki nekā šogad.

Nākamā gada budžetā pieaugs finansējums veselības jomai. Palielinājums galvenokārt saistīts ar papildu finansējuma piešķiršanu veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai. Papildu finansējums nodrošināts, panākot vienošanos ar Eiropas Komisiju par budžeta deficīta atkāpi 0,1% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), līdz ar to 2017.gadā piešķirts papildu finansējums 34,3 miljonu eiro apmērā, kā arī piešķirot papildu finansējumu jauno politikas iniciatīvu un citu prioritāro pasākumu īstenošanai.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē