Noskaidrotas populārākās ābeļu šķirnes Latvijā

Latvijā ābeļu komercdārzu kopējā stādījumu platība pagājušajā gadā sasniedza 3,2 tūkstošus hektāru, kas ir par 0,8 tūkstošiem hektāru jeb 33,5% vairāk nekā 2012.gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) pērn veiktā ābeļu komercdārzu apsekojuma provizoriskie rezultāti.
Statistikas pārvaldē skaidroja, ka ābeļu komercdārzu platību pieaugumu ietekmēja jaunu dārzu (līdz četriem gadiem) stādījumu platību pieaugums - šādu stādījumu platības augušas 2,5 reizes salīdzinājumā ar 2012.gada apsekojuma rezultātiem. Pēc pārvaldes datiem, 13,3% ābeļu stādījumu platību un 18,5% no ābeļu kopskaita iestādīti pēdējo četru gadu laikā kamēr 2012.gadā tie bija attiecīgi 7% un 10%.

Ābeļu komercdārzi, kas vecāki par 25 gadiem pagājušajā gadā Latvijā aizņēma 57,8% no kopējās ābeļu stādījumu platības un veidoja 21,3% no ābeļu kopskaita.

2017.gadā komercdārzos bija kopumā 1,4 miljoni ābeļu, kas ir par 6,9% vairāk nekā 2012.gadā. Vidējais ābeļu stādījumu blīvums vienā hektārā bija 447 ābeles, bet atsevišķos stādīšanas laika posmos tas bija atšķirīgs, tostarp lielākais stādījumu blīvums bija 15-24 gadus vecos dārzos - 710 ābeles vienā hektārā, kamēr pirms pieciem līdz 14 gadiem stādītos dārzos - 676 ābeles, bet dārzos, vecākos par 25 gadiem - 200 ābeles. "Tas nozīmē, ka jaunākos dārzos tiek stādītas ābeļu šķirnes, kurām nepieciešama mazāka augšanas platība, piemēram, pundurābeles un puspundurābeles," piebilda statistikas pārvaldē.

Pagājušajā gadā Latvijā joprojām turpināja audzēt 12 populārākās ābeļu šķirnes, kas aizņēma 48% no ābeļdārzu kopējās platības un 58% no ābeļu kopskaita (2012.gadā - attiecīgi 41% un 51%).

Pēc koku skaita joprojām populārākā ābeļu šķirne ir "Auksis", kuras stādījumu platība 2017.gadā pieauga par 62,6% salīdzinājumā ar 2012.gadu un sasniedza 288,7 hektārus, kas ir 9% no kopējās ābeļu stādījumu platības.

Būtisks atādījumu platību pieaugums bijis tādām šķirnēm, kā "Konfetnoje", kuras platība ir pieaugusi par 90%, "Tiina" - par 47,3%, "Ligol" - par 43,5%, "Kovaļenkovskoje" - par 43,4%, "Baltais Dzidrais" - par 42,4% un "Antonovka" - par 40,1%. Šķirņu "Lobo" un "Sinap Orlovskij" platība ir nedaudz samazinājusies - attiecīgi par 3,6% un 1%.

Vairāk nekā 25 gadus vecajos ābeļu dārzos lielākoties aug "Antonovkas" šķirnes ābeles - 27,5% no kopējā ābeļu skaita šī vecuma dārzos. Dārzos, kas stādīti pēdējo 25 gadu laikā, biežāk sastopamas ir "Auksis" šķirnes ābeles. Lielākais šo ābeļu īpatsvars bija 5-14 gadus vecos dārzos (22,2%), savukārt jaunajos dārzos (līdz četriem gadiem) bija 13,7% šīs šķirnes ābeļu un 15-24 gadus vecos dārzos - 18,2%.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē