NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no šodienas, 10. marta, darba devējus aicina pieteikties skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam –– tā ir iespēja nodarbināt uzņēmumā jaunieti, saņemot dotāciju gan skolēna mēneša darba algai, gan darba vadītāja atalgojumam. Pieteikumu veidlapa, kā arī piedāvāto darba vietu saraksts elektroniski vai klātienē NVA filiālē jāsniedz līdz 3. aprīlim.

Iesaistoties vasaras nodarbinātības pasākumā, NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otra puse algas jāmaksā pašam darba devējam. Jāņem vērā, ka skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 430 eiro pirms nodokļu nomaksas. Dotācijas tiks nodrošinātas arī darba vadītāja atalgojumam – par viena skolēna darba vadīšanu atbildīgā kontaktpersona saņems vienu desmito daļu no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas jeb 43 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tiesa, viens vadītājs drīkst vadīt ne vairāk kā desmit skolēnu darbu.

NVA apņemas apmaksāt arī veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošināt skolēnus pret nelaimes gadījumiem darba vietā. Savukārt darba devējiem jāņem vērā, ka skolēnus nedrīkst iesaistīt darbos ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Tāpat uzņēmējiem jāievēro vecumam atbilstošās darba laika prasības: jauniešus vecumā no 15 līdz 18 gadiem var nodarbināt ne ilgāk kā septiņas stundas dienā, vecumā no 18 līdz 20 gadiem – ne ilgāk kā astoņas stundas dienā.

Pasākums tiks īstenots no 1.jūnija līdz 31.augustam, tajā aicināti piedalīties var skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un plānots, ka iespēja strādāt vasaras brīvlaikā tiks piedāvāta piedāvāt ne mazāk kā 6938 tūkstošiem skolēnu.

Skolēnu elektronisko reģistrēšanos dalībai pasākumā plānots uzsākt 27.aprīlī.

Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnē.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē