Pārtikas produktus pēc minimālā derīguma termiņa beigām varēs ziedot labdarībai

Valdība šodien atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā, kas paredz, ka turpmāk konkrētas pārtikas produktu grupas pēc minimālā derīguma termiņa beigām varēs ziedot labdarībai.
Likuma grozījumi paredz, ka noteiktus produktus, kuri ir marķēti ar "Ieteicams līdz…" un kuriem beidzies minimālais derīguma termiņš, bet kurus neuzskata par nederīgiem, noteiktā laikposmā un noteiktā kārtībā atļauts izplatīt, piemēram, nodot labdarības iestādēm. Lai to varētu darīt, valdībai jānosaka, kādās situācijās, kuras produktu grupas un kādā kārtībā drīkstēt izplatīt pēc minimālā derīguma termiņa "Ieteicams līdz..." beigām, un šai normai spēkā būs jāstājas 2019.gada 1.jūlijā.

Grozījumu "Pārtikas aprites uzraudzības likumā" mērķis ir noteikt pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, lai varētu īstenot Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos dotos uzdevumus dalībvalstīm reglamentēt atsevišķas prasības pārtikas apritē, un noteikt gadījumus, kad pārtika ir izplatāma pēc derīguma termiņa "Ieteicams līdz" beigām, precizēt terminus attiecībā uz pārtikas atzīšanu par izplatīšanai nederīgu, kā arī precizēt iepriekš pieņemtu likuma normu spēkā stāšanās termiņus.

ZM norāda, ka, likumā dodot pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt gadījumus, kad atļauts izplatīt pārtiku pēc minimālā derīguma termiņa "Ieteicams līdz" beigām, tiks atbalstīti uzņēmumi, kas izplata pārtiku, samazinot to finansiālo slogu attiecībā uz pārtikas iznīcināšanu, un tādējādi veicināta pārtikas atkritumu samazināšanās.

Lai likumā lietotu ES tiesību aktiem atbilstošu terminoloģiju, par izplatīšanai nederīgu turpmāk likumā būs atzīstama viltota, nevis falsificēta pārtika.

Grozīti arī likuma pārejas noteikumi, nosakot ātrāku to likuma normu spēkā stāšanas termiņu, kas saistītas ar termina "diētiskā pārtika" aizstāšanu ar terminu "noteiktās grupās ietilpstoši pārtikas produkti".

Grozījumi "Pārtikas aprites uzraudzības likumā" vēl jāapstiprina Saeimai.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē