Pēc izdevumu pārskatīšanas ministrijās rasti 53,6 miljoni eiro prioritāšu finansēšanai

Pēc izdevumu pārskatīšanas ministrijās rasti 53,6 miljoni eiro prioritāšu finansēšanai, otrdien valdību informēja Finanšu ministrija (FM).

Šodien ministri uzklausīja FM sagatavoto informatīvo ziņojumu par valsts budžeta izdevumu 2021., 2022. un 2023.gadam pārskatīšanas rezultātiem.

Izdevumu pārskatīšanas rezultātā 2021.gadam ir rasti finanšu resursi 53,6 miljonu eiro apmērā, no kuriem 13,1 miljons eiro novirzāms kopējās fiskālās telpas uzlabošanai, savukārt 40,5 miljoni eiro ministriju aktuālajām prioritātēm.

FM skaidroja, ka valsts budžeta izdevumu pārskatīšana ir ikgadēja budžeta sagatavošanas sastāvdaļa, kas 2020.gadā tika strukturēta trīs galvenajos blokos - valsts budžeta finansēto funkciju analīze, nozaru ministriju pārraudzībā esošo finansēšanas politiku analīze un vidēja termiņa izdevumu pārskatīšanas rezultāti. Valsts budžeta finansēto funkciju analīzes sadaļā sadarbībā ar nozaru ministrijām, nozaru budžeti tika analizēti, valsts budžeta programmas/apakšprogrammas sadalot pa funkcijām un aktivitātēm, vērtējot to aktualitāti, efektivitāti, kā arī funkcijām un aktivitātēm piešķirto finansējumu.

Izdevumu pārskatīšanas ietvaros tika turpināta ministriju pārraudzībā esošo politiku finansēšanas analīze, padziļināti vērtējot atsevišķas izglītības un veselības nozaru esošās jomas, kā arī atsevišķus iekšlietu nozares jautājumus. Tāpat izvērtēta publiskās un privātās partnerības potenciālā loma attīstības un produktivitātes veicināšanā.

FM norādīja, ka vidēja termiņa izdevumu pārskatīšanas analīzes sadaļas ietvaros pārskatīti iepriekšējo gadu rezultāti un to ieviešanas progress, piemēram, atbalsta funkciju centralizēšanas iespējas un informācijas tehnoloģiju jomas pilnveidošana, kā arī analizētas budžeta plānošanas un izpildes procesu pilnveidošanas iespējas.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē