Pērn nelikumīgi izcirsts 20 613 kubikmetru koksnes; visvairāk gadījumu – Zemgalē 1

Valsts meža dienests (VMD) 2014.gadā konstatējis 1343 meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, no kuriem lielāko daļu veido augošu koku patvaļīgas ciršana - 751 gadījums jeb 55,9% no visu konstatēto pārkāpumu skaita, aģentūru LETA informēja VMD pārstāvji.

Kopumā pērn nelikumīgi izcirsta koksne gandrīz 20 613 kubikmetru apmērā, nodarot videi kaitējumu, kas aprēķināti kā mežam nodarītie zaudējumi 1 987 478,6 eiro apmērā, tai skaitā valsts mežos - 785 349,3 eiro un pārējos mežos - 1 202 129,4 eiro apmērā.

Salīdzinoši pa virsmežniecībām visvairāk augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi konstatēti Zemgales virsmežniecībā (128 gadījumi), Dienvidlatgales virsmežniecībā (91 gadījums), Austrumlatgales virsmežniecībā (89 gadījumi) un Ziemeļvidzemes virsmežniecībā (79 gadījumi).

Par konstatētajiem meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem dienesta amatpersonas 407 gadījumos pieņēma lēmumu par administratīvo naudas soda uzlikšanu par kopējo summu 28 391,14 eiro.

Lēmumi administratīvā naudas soda piemērošanu vainīgajām personām par augošu koku patvaļīgu ciršanu pieņemti 97 gadījumos ar kopējo sodu summu 10 420 eiro, bet par atjaunotās mežaudzes kopšanas prasību pārkāpumiem - 97 gadījumos ar kopējo uzlikto naudas sodu summu 3825 eiro.

Kopumā VMD 2014.gadā konstatējis 1343 gadījums par meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, no kuriem 599 protokoli iesniegti kriminālprocesa sākšanai un noformēti 744 administratīvā pārkāpuma protokoli.

Valsts meža dienesta kompetencē ietilpst meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība, tostarp šo normatīvo aktu pārkāpumu konstatēšana, sastādot attiecīgu protokolu un veicot citas darbības. Par pārkāpuma izdarīšanu vainīgā persona tiek sodīta administratīvi vai krimināli, turklāt gadījumos, kad nodarīti zaudējumi meža videi vai medību resursiem, tie tiek piedzīti tiesas ceļā paralēli piemērotajam soda mēram.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Latvijā un pasaulē