Pirmsskolās modernizēs mācību materiālus 6

Privātā pirmsskola "CreaKids" sākusi projektu par digitālo mācību un metodisko līdzekļu modernizēšanu, informēja Latvijas vecāku organizācijas "Mammamuntetiem.lv" vadītājas vietniece Audra Šauere.

Pēc viņas paustā, plānots izveidot mācību līdzekļus valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās, lai atvieglotu, kā arī modernizētu pirmsskolu pedagogu sagatavošanās darbu nodarbībām.

Projekts "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai" tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 70% apmērā, savukārt 30% "CreaKids" ieguldīs no saviem finanšu līdzekļiem.

Šauere skaidroja, ka izstrādātos mācību līdzekļus pirms nodošanas visām Latvijā esošajām pirmsskolām lietošanā testēs un aprobēs četrās pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās materiālus izmantos jau 2020./2021.mācību gadā, integrējot tos apgūstamajā mācību saturā, un tiks sniegta atgriezeniskā saite par tiem.

Projektā iesaistīta Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sauleszaķis", Allažu pamatskolas pirmsskolas grupa, Siguldas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" un Madonas pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis". Tiks pieaicināti arī ar zinātnisko darbību saistīti recenzenti, lai novērtētu materiālu atbilstību valsts izglītības standartā noteiktajiem mērķiem. 

Projektu īstenots divus gadus - no 2019.gada decembra līdz 2021.gada novembrim.

Šauere norādīja, ka pasaulē notiek arvien straujāka izglītības vides digitalizācija un mācību procesā tiek izmantoti dažādi digitālie mācību līdzekļi, mācību tehniskie līdzekļi, informācijas tehnoloģijas, sociālie tīkli, mācīšanās platformas. Viņa uzsvēra, ka pašlaik digitālie mācību līdzekļi nav pietiekamā apjomā un gana daudzveidīgi.

Viņa sacīja, ka 2018.gadā Latvijā veikts pētījums par datu apkopojumu un ārvalstu un Latvijas pieredzes analīzi par digitālo mācību līdzekļu pieejamību un izmantošanu vispārējās izglītības mācību satura nodrošināšanai, kas liecina, ka pirmsskolas līmenī digitālie mācību līdzekļi tiek izmantoti epizodiski, jo digitālā kompetence līdz šim nav bijusi ietverta apgūstamo kompetenču skaitā.

Pēc viņas sacītā, pirmsskolu pedagogi tos izmanto, ja viņiem ir nodrošināta informācija par šādu mācību līdzekļu pieejamību un pirmsskolās ir tehniski iespējams šādus mācību līdzekļus lietot. Tāpat dominējot uzskats, ka bērniem pirmsskolā nav nepieciešams apgūt prasmes, lai darbotos ar digitālām tehnoloģijām, kas arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc tās netiek izmantotas.

Šauere norādīja, ka pētījumā arī secināts tas, ka Latvijā nav izstrādāti un pieejami digitālie mācību līdzekļi pirmsskolas vecuma bērniem visu jomu apguvei. 

"Analizējot citu valstu pieredzi, secinām, ka ir valstis, kurās jau izstrādātas vērienīgas un visaptverošas programmas. Šādu valstu vidū minamas Somija, Igaunija un Dānija," norādīja projekta idejas autore un īstenotāja, privātās pirmsskolas vadītāja Daina Kājiņa.

Pēc viņas paustā, kā būtiska digitālo mācību līdzekļu izmantošanā ir nepieciešamība izglītot pedagogus, parādot tehnoloģiju daudzveidīgās iespējas, lai viņi pēc tam spētu bērniem iemācīt digitālo mācību līdzekļu jēgpilnu un drošu izmantošanu jau no mazām dienām. 

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē