Platformā manabalss.lv aicina parakstīt iniciatīvu, lai atceltu nodokļu reformu

Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā, ja platformā manabalss.lv tiks savākti 10 000 balsu. Jau parakstījušies 8210, vēl trūkst 1790.

Šis gads sākās ar kārtējo jauno nodokļu reformu, kad tika veikti grozījumi trīs galvenajos nodokļu likumos: «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» (IIN), «Par valsts sociālo apdrošināšanu» (VSA) un Mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Šī nodokļu reforma palielina nodokļu slogu «Covid-19» pandēmijas laikā, ieviešot obligātās minimālās sociālās iemaksas, kas jāmaksā no saviem līdzekļiem. Tā tiek īstenota uz mazāk aizsargāto cilvēku rēķina – mikrouzņēmumu (MU) un SIA darbiniekiem, autoratlīdzības saņēmējiem, pašnodarbinātajiem. Tas novedīs pie krīzes gan kultūras, gan vairākās citās nozarēs, kuras līdz šim izmantoja darba specifikai atbilstīgus nodokļu regulējumus.

Īstenota šajā nepiemērotajā laikā, nodokļu reforma nesniedz cilvēkiem nepieciešamo sociālo drošību. Tā skar fiziskās personas, kas nodarbojas ar profesionālo darbību, un mazā biznesa pārstāvjus; tā radīs papildu administratīvo slogu arī darba devējiem. No 2021. gada 1. janvāra nodokļu reformas dēļ atcelts patentmaksas nodokļu režīms.

No 1. jūlija nodokļu reforma paredz – ieviest izmaiņas nodokļu maksātāja statusā un nodokļu režīmā privātpersonām, kas palielinās nodokļu likmi no 15% uz 54,09% MU un SIA darbiniekiem, kuriem tiek atcelts MUN maksātāja statuss; palielināt nodokļu likmi no 20% uz 25% un 40% autoratlīdzības saņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem; ieviest minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par tiem MU un SIA darbiniekiem, autoratlīdzības saņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi ir mazāki par Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu 500 eiro apmērā.

Tāpēc prasām: 1) atjaunot patentmaksas nodokļa režīmu un patentmaksātāja statusu par profesionālās darbības veidu veikšanu, kā arī saglabāt ieņēmumu apgrozījuma līdzšinējo apmēru 15 000 eiro; 2) Atcelt likuma (VSA) par minimālās obligātās iemaksas objekta ieviešanu (1500 eiro ceturksnī/500 eiro mēnesī), no kuras ir jāmaksā minimālās VSAOI; 3) atcelt grozījumus likumā (IIN), kuros autoratlīdzības (honorāra) saņēmējiem paredzētas izmaiņas nodokļu režīmā un nodokļu maksātāja statusā pārejas periodā un saglabāt nodokļu režīmu autoratlīdzības (honorāra) saņēmējiem atbilstīgi regulējumam līdz 30.06.2021.; 4) atjaunot MU darbiniekiem un SIA (vienīgais valdes loceklis – dalībnieks) MUN režīmu un MUN maksātāja statusu.

Reformas atcelšana ļaus pārdzīvot «Covid-19» krīzi, nodrošinās stabilitāti sabiedrībā, saglabās iespēju turpmākai kultūras un mākslas attīstībai Latvijā un saglabās Latvijas tautas nākotni.

Parakstīties iespējams: https://manabalss.lv/par-2021-gada-nodoklu-reformas-atcelsanu-dodmakslaielpot/show

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē