Pret aizgājējiem «Covid-19» laikā neizturas citādāk 1

Vairāki mīti, kas saistīti ar «Covid-19» pandēmijas laika notikumiem, ir par valdības attieksmi pret aizgājējiem, kuri miruši no šīs slimības. Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders noliedz dažādas sabiedrībā izskanējušās baumas.

Viens no mītiem – ar «Covid-19» inficētos un mirušos apbedījot plastmasas maisos un neatklājot sejas. Iespējams, šāds mīts radies tāpēc, ka kāds pievērsis uzmanību procesam, kā transportē šādus aizgājējus no morga uz bēru vietu. «Pirms transportēšanas uz pēcnāves aprūpes vietu mirušo ievieto speciālā maisā, ja tas nepieciešams ķermeņa šķidrumu izdalīšanās dēļ. Pēc ievietošanas maisu dezinficē no ārpuses. Miruša cilvēka ķermeņa transportēšanai nav nepieciešams īpašs transporta aprīkojums vai transportlīdzeklis. To var veikt jebkurš apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs. Zārkā aizgājēja ķermenis nav jāievieto speciālā maisā. Ja bēru laikā zārks ir atvērts, piederīgie ievēro viena metra distanci un mirušā cilvēka ķermenim nepieskaras,» informē Veselības ministrija.

Otra tēma skar baumas par to, ka reizēm esot izdevīgi, ja par aizgājēja nāves iemeslu norādot «Covid- 19». Valsts šādā gadījumā apmaksā bēru izmaksas. O. Šneiders uzsver, ka atbalsta sistēma cilvēka nomiršanas gadījumā nav mainījusies «Covid-19» pandēmijas periodā.

Valsts sociālās apdrošināšanas mājaslapā informē, ka no 2021. gada 1. janvāra apbedīšanas pabalstu paaugstinātā apmērā – 327 eiro – varēs saņemt apdrošinātās personas apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāves gadījumā un bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā. Pabalstu saņem arī pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja nāves gadījumā – apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka divu mēnešu pensiju vai atlīdzību apmērā. Nav speciālu pabalstu, kas būtu saistīti ar «Covid-19».

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Latvijā un pasaulē