Prezentēs Zemgales rīcības plānu jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai

Šodien Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēdē plānots prezentēt rīcības plānu jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai, aģentūru LETA informēja ZPR sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Lujāne.

Partneri no desmit Eiropas valstīm, tostarp ZPR, izstrādā rīcības plānus jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai ar mērķi projektā apgūtos labās prakses piemērus integrēt skolu mācību modeļos. ZPR rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties uz izpētes dokumenta izstrādes rezultātiem - rekomendācijām, ņemot vērā informāciju par esošo situāciju izglītības jomā, īpaši uzņēmējdarbības izglītībā, plānošanas dokumentus. Ņemtas vērā arī labo prakšu pārņemšanas iespējas, uzņēmējdarbības kompetenču un izglītības piedāvājums, tematisko diskusiju rezultāti, kā arī citi aspekti.

Attiecīgi rīcības plāna struktūra ir balstīta dalījumā pēc rīcības virzieniem - cilvēkresursu nodrošinājuma formālajā un neformālajā izglītībā, mācību satura un formas pilnveidē, sadarbības veicināšanā starp pašvaldībām, izglītības iestādēm un uzņēmējiem. Tāpat kā rīcības virziens noteikts izglītības piedāvājuma un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, neformāla izglītības satura un pieejamas mūžizglītības iespēju radīšana, kā arī Zemgales reģiona uzņēmējdarbības un inovāciju vides aktivizēšana.

"Vadoties pēc minētajiem virzieniem, katrā rīcības plānā punktā norādītas dažādas aktivitātes, kuru veiksmīga izpilde spētu veicināt jauniešu uzņēmējdarbības izglītību. Šīs aktivitātes paredzēts adaptēt Zemgales reģiona izglītības iestādēs - galvenokārt vidusskolās, bet neizslēdzot arī pamatskolas līmeni," skaidroja Lujāne.

Šādus rīcības plānus izstrādā katrs no desmit projekta partneriem un iesūta vadošajam partnerim Spānijā - Seviļas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai -, kas tos apkopo vienā izvērstākā ziņojumā jeb kopējā rīcības plānā. Tas būs pieejams jebkuram interesentam.

"Izstrādājot uzņēmējdarbības izglītības rīcības plānu Zemgalei, mums ir radušās vairākas svarīgas atziņas, proti, uzņēmējdarbības izglītība skatāma kā plašs kompetenču kopums - ne tikai kā tās pamatu apguve," komentēja ZPR projektu vadītājs Edgars Jānis Paulovičs.

Viņš pauda, ka uzņēmējdarbība ir ļoti starpdisciplināra. Tāpat esot jārēķinās, ka arī administratīvi teritoriālā reforma ietekmēs situāciju izglītības jomā pašvaldībās. Noteikti jāpievērš uzmanība datortehnikas nodrošinājumam un audzēkņu iespējām pilnvērtīgi apgūt piedāvāto, aicināja ZPR pārstāvis.

ZPR Attīstības padomes sēdē šodien novadu vadītājiem tiks prezentēts rīcības plāns un būs iespējams uzdot jautājumus tā izstrādātājiem "AC Konsultācijas".

Projekta "Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi" kopējais budžets ir 2 044 484 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 1 737 811 eiro. ZPR budžets projekta trīs gadu ieviešanas periodam ir 169 840 eiro, no tiem ERAF finansējums - 144 364 eiro.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē