Rāmavā – tradicionālā izstāde un jaunākie sasniegumi

Izstāžu kompleksā trīs dienas no 3. līdz 5. oktobrim notiks 28. starptautiskā izstāde, kas veltīta lauksaimniecības un meža tehnikas nozarei un novitātēm «Lauku sētā 2019».  Katru gadu izstādē ierodas apmēram 8 – 10 tūkstoši, bet aktuālāko nozarēs piedāvā vairāk nekā 250 dalībnieku.

Tematiskās grupas veltītas lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, vides labiekārtošanai, komunālajai saimniecībai, transportam un lauku sētai. Tāpat liela uzmanība būs veltīta izglītības iespējām – gan speciālistiem, gan interesentiem tiks sniegts daudzpusīgs dažādu nozaru apskats, noderīga informācija un materiāli. Apmeklētāji varēs iegūt jaunas idejas darbam un iepazīt praktiskus risinājumus ikdienai.
Arī šoruden izstādes dalībnieki eksponēs jaunāko lauksaimniecības tehniku – traktorus, augsnes apstrādes, ražas novākšanas tehniku, ražas uzglabāšanas iespējas, informēs saimniecību vadītājus par piemērotākajiem risinājumiem ne tikai tehnikas jomā, bet arī augsnes zinātnē un agroķīmijā.

Mežsaimniecība ir svarīgs sektors ekonomikā un arvien nozīmīgāka sadaļa izstādē. Dalībnieki piedāvā mežsaimniecībai paredzēto aprīkojumu un tehniku, dalās pieredzē un sniedz konsultācijas. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties aktuālos semināros un klātienē vērot kokgāzēju paraugdemonstrējumus un sacensības.

Uzņēmēji, pašvaldības, saimniecību vadītāji pastāvīgi investē līdzekļus arī apkārtējās vides uzturēšanā, sakārtošanā un, izvēloties modernus risinājumus, rekonstruē saimniecības, uzlabo to energoefektivitāti biznesa tālākai attīstībai.

Mūsdienās arvien lielāka nozīme ir transportam, kas kļuvis ne tikai par svarīgu rīku preču loģistikas risinājumos, bet nodrošina arī mobilitāti gan darba, gan brīvā laika pavadīšanas vajadzībām. Atbilstīga transporta un speciālās tehnikas  izvēle ir būtiska mērķu sasniegšanai. Arī par to visu izstādē Rāmavā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē