Sākas kandidātu sarakstu iesniegšana EP vēlēšanām

No trešdienas partijas un partiju apvienības var iesniegt deputātu kandidātu sarakstus 25.maijā gaidāmajām Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām, aģentūru LETA informēja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).
Kandidātu saraksti jāiesniedz CVK līdz 21.martam.

Pirmajā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā CVK kandidātu sarakstus pieņems rindas kārtībā, sākot no plkst.10.

Iesniegt kandidātu sarakstus EP vēlēšanām drīkst likumā noteiktā kārtībā reģistrētas partijas un partiju apvienības, kurās ir ne mazāk kā 500 biedru. EP vēlēšanās Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, no kura EP jāievēl astoņi deputāti.

Sarakstā drīkst iekļaut līdz 16 deputātu kandidātiem - divreiz vairāk nekā deputātu skaits, kas no Latvijas jāievēl EP. Vienu un to pašu kandidātu atļauts pieteikt tikai viena nosaukuma kandidātu sarakstā.

CVK norāda, ka tiesības kandidēt EP vēlēšanās ir Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā, ir reģistrēti Latvijas vēlētāju reģistrā un kuriem nav liegts kandidēt dalībvalstī, kuras pilsoņi viņi ir. Deputātu kandidātam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 21 gadu vecam.

Piesakot kandidātu sarakstu vēlēšanām, tam jāpievieno priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nepārsniedz 4000 iespiedzīmes un kuru parakstījuši visi sarakstā iekļautie kandidāti, katra kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt vēlēšanās, deklarācija, kurā kandidāts apliecina, ka atbilst EP vēlēšanu likuma prasībām un uz viņu neattiecas likumā ietvertie ierobežojumi, kā arī citas likumā noteiktās ziņas.

Tāpat CVK depozīta kontā jāiemaksā drošības nauda 1400 eiro apmērā. Drošības nauda tiek atmaksāta, ja saraksts vēlēšanās iegūst vismaz vienu deputāta vietu. Ja saraksts deputātu vietu EP neiegūst, drošības nauda tiek ieskaitīta valsts budžetā.

Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti jāsagatavo, izmantojot CVK lietojumprogrammu, bet dokumentiem jābūt latviešu valodā.

Līdz šim piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammai CVK pieprasījušas deviņas partijas un partiju apvienības.

Visus vēlēšanām iesniegtos kandidātu sarakstus, priekšvēlēšanu programmas un ziņas par kandidātiem CVK publicēs vietnē "epv2019.cvk.lv.", bet no 20.maija ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem vēlētāji varēs iepazīties arī vēlēšanu iecirkņos.

Iepriekš arī vēstīts, ka EP atklājis jaunu tīmekļa vietni "www.eiropas-velesanas.eu", kurā pieejami skaidrojumi par gaidāmo vēlēšanu balsošanas norisi katrā dalībvalstī un ārpus ES robežām, bet laika gaitā būs redzamas dažās ar vēlēšanām saistītas ziņas.

2014.gada EP vēlēšanās no Latvijas piedalījās 14 partijas un partiju apvienības, vēlēšanām tika reģistrēti 170 deputātu kandidātu.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē