Turpina pieaugt izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu skaits 3

LETA

Pagājušajā, 2015./2016., mācību gadā nevienā izglītības iestādē nebija reģistrēti 15 912 bērni, no tiem pašvaldībai nebija nekādas informācijas par 365 bērniem, liecina Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Publiskais pārskats par 2015. gadu.

Apkopotie dati par bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā, liecina, ka kopējais nereģistrēto bērnu skaits gadu gaitā ir pakāpeniski pieaudzis. Salīdzinot ar 2014. gadu, 2015. gadā izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu skaits ir palielinājies par 219, tomēr pieauguma intensitāte ir samazinājusies.

Ņemot vērā pašvaldību sniegtos datus, laikā no 2010. gada līdz 2015. gadam visvairāk izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu ir izbraukuši no valsts. Turklāt šo bērnu skaits katru gadu ir pieaudzis. Kopš 2010.gada datu iegūšanas brīdī ārvalstīs esošo bērnu skaits pieaudzis par 7319 un 2015.gadā sasniedza 12 965.

Apkopojot pašvaldību sniegto informāciju, IKVD secināja – lai gan 2014. gadā bērnu skaits, par kuriem pašvaldībai nav informācijas, nedaudz palielinājās, tomēr 2015. gadā atkal ir izdevies šo bērnu skaitu samazināt. IKVD ieskatā pozitīvi vērtējams tas, ka 2015. gadā būtiski samazinājies to bērnu skaits, par kuriem pašvaldības nav norādījušas statusu, jo salīdzinājumā ar 2014. gadu tas sarucis gandrīz uz pusi: 2014. gadā – 92, bet 2015.gadā – 38.

IKVD kā negatīvu tendenci izceļ to, ka salīdzinājumā ar 2014. gadu 2015. gadā ir pieaudzis izglītības iestādi neapmeklējošo ilgstoši slimojošo bērnu skaits. Ja 2014. gadā izglītības iestādi neapmeklēja tikai viens ilgstoši slimojošs bērns, tad 2015. gadā šādu bērnu skaits pieauga līdz četriem. Šāda situācija liecina par nepietiekami aktīvu pašvaldību darbību, lai nodrošinātu ilgstoši slimojošo bērnu iekļaušanu izglītības vidē, jo tai ir arī sociāls, komunikatīvs un veselību veicinošs efekts, kas palīdz mazināt šādu bērnu un viņu ģimeņu atstumtību.

Lielākā daļa pašvaldību apseko bērnu dzīvesvietā, iegūst informāciju no bērna kaimiņiem un radiniekiem, lai noskaidrotu cēloņus, kādēļ bērns nav reģistrēti izglītības iestādē. Tomēr vairākām pašvaldībām vēl joprojām ir problēmas noskaidrot katra bērna atrašanās vietu, kā arī laicīgi un precīzi ievadīt datus Valsts izglītības informācijas sistēmā. Tādēļ var uzskatīt, ka pašvaldību darbs informācijas ieguvē ir vēl uzlabojams.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

io

un te nu ir ko padomāt likumdevējam. vai brīvi vandoties pa Eiropu un ievērojot savas tiesības, nevajadzētu ieviest pienākumu vecākiem informēt izglītības iestādi par to, ka bērns ir ārzemēs.

pirms 4 gadiem, 2016.07.30 10:42

Latvijā un pasaulē