Vāc parakstus par iespēju rīkot pašvaldību referendumus

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par iespēju rīkot pašvaldību referendumus. Kā iniciatīvas pieteicējs norādīts Raimonds Lejnieks-Puķe.

Viņaprāt, Latvijas pašvaldībās ir nepieciešams vairākus jautājumus lemt ne tikai domes sastāvā, bet arī pašvaldības līmenī. Satversmē noteikts, ka ikviens Latvijas pilsonis likumā paredzētajā veidā var piedalīties pašvaldību darbībā, līdz ar to Lejnieka-Puķes ieskatā pašvaldību referendums veicinātu šī Satversmes panta iedzīvināšanu praksē, jo pašlaik iedzīvotāji pašvaldības darbu varēja ietekmēt tika piedaloties pašvaldību vēlēšanās.

Ar šo iniciatīvu viņš vēlos veicināt iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Pašvaldību referendums nodrošinātu vietējās attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem iespēju piedalīties vietējās nozīmes jautājumu lemšanā, pārliecināts Lejnieks-Puķe, piebilstot, ka tas arī veicinātu pašvaldības iedzīvotāju iespējas ietekmēt pašvaldības domes darbību vietējo iedzīvotāju interesēs, kā arī piešķirtu pašvaldības iedzīvotājiem tiesības atlaist pašvaldības domi.

Iniciatīvas autora ieskatā pašvaldību referendumos varētu risināt jebkādus jautājumus, kas skar pašvaldību, kā arī rosināt domes atsaukšanu. Lai rosinātu pašvaldību referendumu, būtu nepieciešams savākt 10% no iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās nobalsojušo vēlētāju skaita attiecīgajā pašvaldībā. Parakstus būtu iespējams vākt elektroniski portālos "www.latvija.lv", "manabalss.lv", kā arī rakstveidā pie pašvaldības notāra.

Lejnieks-Puķe norādīja, ka par parakstu vākšanas informatīvo kampaņu būs atbildīgs pats iesnieguma iesniedzējs, bet paraksti būtu jāsavāc gada laikā - pretējā gadījumā paraksti tiks dzēsti. Jaunu iesniegumu par referendumu tad varētu iesniegt tikai pēc mēneša.

Taču, savācot nepieciešamo parakstus, pašvaldības vēlēšanu komisija izsludinātu referendumu, rosina iniciatīvas pieteicējs. Viņš skaidroja, ka, lai referenduma rezultāts būtu leģitīms, tajā būtu jāpiedalās vismaz 10 procentiem no attiecīgajā pašvaldībā reģistrēto vēlētāju skaita. Referendumu varētu rosināt jebkura attiecīgajā pašvaldībā deklarēta fiziska vai juridiska persona, iesniedzot iesniegumu vietējai pašvaldībai. Par iesnieguma iesniegšanu būtu nosakāma drošības nauda 100 eiro apmērā, kas netiek atgriezta - ja gada laikā parakstu vākšanas organizators nespēj savākt 10% no iepriekšējo pašvaldību vēlēšanās nobalsojušo vēlētāju skaita attiecīgajā pašvaldībā, kā arī ja pašvaldību referendums tiek atzīts par nenotikušu - tajā piedalās mazāk kā 10 % no pašvaldībā dzīvojošajām balstiesīgajām personām.

Pašvaldību referenduma ieviešana Lejnieka-Puķes ieskatā veicinātu lielāku pašvaldības iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības politikas veidošanā. Tāpat, ieviešot pašvaldību referendumus, pārvaldes struktūra kļūtu demokrātiskāka, jo pašlaik savas pašvaldības politikas stratēģisko virzību ir iespējams izlemt tikai pašvaldību vēlēšanās, pauda iniciatīvas autors.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē