Valsts subsīdijas laukiem šogad – 8,6 miljoni eiro

Valdība otrdien, 12. janvārī, atbalstīja grozījumus noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai, šogad attīstības subsīdijām paredzot 8 610 962 eiro finansējumu.

Zemkopības ministrija (ZM) vēsta, ka noteikumi sagatavoti, ievērojot Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020. gadam prioritātes lauksaimniecības nozarē. Ņemot vērā līdzšinējo pasākumu efektivitāti un valsts ekonomisko situāciju, lauksaimniekiem ļoti nozīmīgs ir dzīvotspējas un konkurētspējas atbalsts, uzsver ZM pārstāve Viktorija Kalniņa. Valsts subsīdijas lauksaimniecībai katru gadu tiek paredzētas pamatbudžeta izdevumos, atskaitot iemaksas Eiropas Savienības (ES) budžetā.

Iepriekšējā plānošanas periodā Latvijas laukiem pieejamais ES fondu finansējums ir pilnībā apgūts, izmaksātas arī visas subsīdijas par pagājušo gadu, informē Lauku atbalsta dienests (LAD). Lai izvairītos no kļūdām un sankcijām, šajā plānošanas periodā LAD aicina lauksaimniekus atbalstam pieteikties, izmantojot elektronisko deklarēšanās sistēmu (EDS).

LAD direktore Anna Vītola-Helviga uzsver, ka šajā ES finansējuma apguves periodā zemniekiem jārēķinās ar ļoti striktu un birokrātisku kontroli gan projektu īstenošanā, gan platībmaksājumos.

LAD 2007. – 2013. gadā lauksaimniekiem un lauku produkcijas pārstrādātājiem no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda izmaksājis 1,3 miljardus eiro, no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai – 1,4 miljardus eiro, no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda – 166,7 miljonus eiro. Lielākās investīcijas nonākušas lopkopībā, graudkopībā un pārstrādē.

Gaļas un piena liellopu fermu būvniecībā un rekonstrukcijā ieguldīts 81 miljons eiro, atjaunojot 333 fermas, uzbūvēta 291 kūtsmēslu krātuve par 17 miljoniem eiro, 217 noliktavas par 22,5 miljoniem eiro un 87 graudu pirmapstrādes kompleksi par 19 miljoniem eiro. Iegādāti 2939 traktori par 110 miljoniem eiro, 740 kombaini par 90 miljoniem eiro, 667 sējmašīnas par 17 miljoniem eiro, 4348 pārtikas ražošanas iekārtas par 36 miljoniem eiro.

Lielākie projektu īstenotāji bijuši a/s «Jaunpils pienotava» – kopumā 6 miljoni eiro, a/s «Tukuma Piens» – 4,6 miljoni eiro, a/s «Agrofirma Tērvete» – 4,5 miljoni eiro.

Uzziņai

Šogad pieejamais finansējums attīstībai:

lopkopībā – 5 517 405 eiro;

augkopībā – 614 522 eiro;

starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 678 570 eiro;

tirgus veicināšanai – 327 340 eiro;

nacionālās pārtikas kvalitātes shēmai – 50 000 eiro;

iepriekš sāktā atbalsta izpildei – 1 423 125 eiro.

Dati: ZM

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē