Vasarāju graudaugu sējumos turpina attīstīties slimības un kaitēkļi

Pagājušajā nedēļā vasarāju graudaugu sējumos aizvien turpina attīstīties slimības un kaitēkļi, lai gan aktīvi sākusies ziemāju graudaugu, tostarp ziemas rapšu ražas vākšana, liecina Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) informācija.

VAAD norāda, ka vairākos graudaugu sējumos jau aizpagājušās nedēļas vidū tika uzsākti kulšanas darbi, tomēr vasarāju sējumi pagājušajā nedēļā turpināja attīstīties un uz tiem turpināja izplatīties arī slimības. Vasaras miežu sējumi bija sasnieguši agrās dzeltengatavības stadiju un izplatītākā slimība miežu sējumos bija miežu lapu tīklplankumainība - ar 27% izplatību.

Dienests arī secinājis, ka lauku pupas pagājušajā nedēļā bija sasniegušas augļu un sēklu nogatavošanās fāzi, kas nozīmēja, ka slimības un kaitēkļi bojāja pākstis un tajās esošās sēklas. Visvairāk lauku pupu sējumos tika novērota pupu brūnplankumainība (ar vidēji 26% izplatību). Vislielākā slimības izplatība novērota Zemgales sējumos. Savukārt izplatītākā slimība biešu laukos pagājušajā nedēļā bija biešu joslainā plankumainība, kas bija sastopama ar vidēji 18% izplatību.

Miežu pundurrūsas izplatība bija sastopama vien Kurzemes pusē audzētajos miežu laukos. Uz vasaras kviešiem un vasaras miežiem ar vidēji 15% izplatību pagājušajā nedēļā bija sastopama arī graudzāļu miltrasa. Slimība visvairāk novērota Zemgales reģiona saimniecībās un visvairāk tika inficēti vasaras kvieši. Tāpat uz vasaras kviešiem bija sastopama arī kviešu lapu dzeltenplankumainība ar 14% vidējo izplatību. Slimība nedaudz izplatītāka bija Zemgales reģionā.

Vasaras rapšu sējumos pagājušajā nedēļā vēl aizvien varēja manīt dzeltenos ziedus, lai arī vairums bija sasnieguši ziedēšanas beigu stadiju un pāksteņu attīstības sākumu. Krustziežu spīduļi aizvien bija sastopami vasaras rapšu sējumos ar vidēji 15% izplatību un vairāk novēroti tieši Vidzemes pusē.

Tikmēr bumbieru stādījumos izplatītākā slimība bijusi bumbieru-kadiķu rūsa, kas sastopama ar vidēji 18% izplatību. Nedēļas laikā tās izplatība pieaugusi par 2%. Uz bumbieru lapām ar 16% izplatību bija sastopama arī bumbieru lapu pelēkplankumainība. Tikmēr bumbieru lapu blusiņas pagājušajā nedēļā bija sastopamas ar vidēji 14% izplatību. Nedēļas laikā to izplatība dārzos bija mazinājusies.

VAAD ir Zemkopības ministrijas padotībā. Dienests veic valsts kontroli un uzraudzību augu aizsardzības jomā, kā arī sadarbojas ar starptautiskām organizācijām, nodrošinot informācijas apmaiņu ar citām valstīm par augu aizsardzības, augu karantīnas, sēklu aprites un selekcionāra tiesību aizsardzības jautājumiem.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē