1. aprīlī ļaudīm jokoties patīk

Kā parāda mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras «TNS Latvia» 2008. gada martā veiktais pētījums, četrām piektdaļām Latvijas iedzīvotāju (84 %) vecumā no 15 līdz 74 gadiem patīk 1. aprīļa izjokošanas – gan kādu izjokojot, gan arī tad, ja paši tiek izjokoti.Ievērojami lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju attieksme pret 1. aprīli jeb Joku dienu ir pozitīva. 49 % no aptaujātajiem šī diena sevišķi patīk, ja izdodas kādu izjokot. «TNS Latvia» iekšējo projektu vadītāja Dace Zolberga teic, ka priecē tas, ka mākam pasmieties ne tikai par citiem, bet arī par sevi, jo 35% iedzīvotāju pret izjokošanu attiecas pozitīvi arī tad, ja citi viņus izjoko.Taču desmitajai daļai Latvijas iedzīvotāju 1. aprīlis – izjokošanas diena – nepatīk, jo tā sabojājot garastāvokli. Savukārt 6% aptaujāto joki nepatīk vispār, tāpēc arī attieksme pret izjokošanu ir negatīva.Skatoties pēc demogrāfijas rādītājiem, var redzēt, ka 1. aprīļa izjokošana sevišķi patīk tādu sociāli demogrāfisko grupu pārstāvjiem kā studentiem, bezdarbniekiem, neprecētajiem respondentiem, respondentiem, kas dzīvo četru un vairāk cilvēku ģimenē, arī vidzemniekiem un kurzemniekiem.Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo gadu pētījumu rezultātiem, redzams, ka nav notikušas lielas izmaiņas Latvijas iedzīvotāju attieksmē pret 1. aprīļa izjokošanu.Vairāk nekā pusei Latvijas iedzīvotāju 1. aprīlī (Joku dienā) viens no uzdevumiem ir kādu izjokot (55%), mazliet vairāk nekā desmitajai daļai – izvairīties no izjokošanas (13%). Savukārt 28% aptaujāto atzinuši, ka šajā dienā viņiem nav nekāda īpaša uzdevuma.Arī 1. aprīļa izjokošanā, līdzīgi kā citos svētkos, var novērot etniskās atšķirības. Latvieši biežāk nekā cittautieši par Joku dienas uzdevumu sev izvirza izjokot kādu, savukārt cittautiešiem ievērojami biežāk šajā dienā nav nekāda īpaša uzdevuma.Ja salīdzina ar iepriekšējā gada rezultātiem, tad var redzēt, ka nedaudz ir pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju skaits, kas par savu 1. aprīļa uzdevumu ir izvirzījuši izjokot kādu citu. Bet samazinājies to cilvēku skaits, kam 1. aprīlī nav nekāda uzdevuma. Attiecīgi 2007. gadā 46% no aptaujātajiem 1. aprīlī vēlējās kādu izjokot, bet 39% no aptaujātajiem nebija nekāda īpaša uzdevuma.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti