Aicina uzņēmējus un zemju īpašniekus uz semināru «Ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana lauku teritorijās» 1

Otrdien, 4.februārī, un 18.februārī Jelgavas novada pašvaldībā (Pasta ielā 37, Jelgavā) tiek organizēti bezmaksas semināri “Ilgtspējīga (mūsdienīga, progresīva) lietus ūdens apsaimniekošana lauku teritorijās”, uz kuriem tiek aicināti visi uzņēmēji (4.februārī) un zemju īpašnieki (18.februārī), kurus interesē lietus ūdens apsaimniekošanas jaunākās tendences, iespējamās problēmas nākotnē un to mūsdienīgi un ilgtermiņa risinājumi.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pētījuma „Nokrišņu un sniega kušanas ūdeņu raksturojums un to pārmaiņu tendences ilggadīgā laika periodā Lielupes baseina apgabalā“ rezultātiem, meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu, to ietekmi uz zemes vērtību, teritoriju izmantošanu, nozares likumdošanu. Lektore D.Ieviņa iepazīstinās ar mūsdienīgām lietus ūdens kanalizācijas sistēmām. Semināra dalībnieki tika aicināti iesaistīties diskusijā par lietus ūdens un sniega un ledus kušanas ūdeņu apsaimniekošanas problēmām un pieredzi.

Papildus informāciju par semināriem var iegūt www.jelgavasnovads.lv, www.dobeles.lv, www.bauska.lv.

Semināri tiek organizēti Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LLIV-339 “Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Projekta mērķis ir ūdens kvalitātes uzlabošana Lielupes baseina apgabala Zemgales reģionā un Lietuvas pierobežas reģionos, kā arī apdzīvoto teritoriju applūšanas draudu mazināšana, ieviešot inovatīvus lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanas risinājumus.

Projektu īsteno Dobeles novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteroloģijas centrs, Pasvāles rajons, Akmenes rajons un Pakrojas rajons.Pievieno komentāru

Komentāri 1

Lietotāju raksti