Aicina ziedot sociālā riska ģimenēm

Aprīlī «Rimi» veikalos aicinām ziedot projektiem, kas nodrošina palīdzību sociālā riska ģimenēm. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Ģimenes stiprināšanas un atbalsta programmas projekti jau palīdzējuši Bauskas un Valmieras sociālā riska ģimenēm, te projekti vēl turpināsies, turklāt šogad atbalstu saņems arī Rīgā un Olaines pagastā. Kopā 2008. gada laikā plānots, ka projekta pakalpojumus saņems vairāk kā 500 bērnu. Visu aprīli «Rimi» ziedojumu kastēs ir iespēja ziedot, lai šie projekti varētu sniegt atbalstu ģimenēm, kuras dažādu iemeslu dēļ netiek galā ar bērnu aprūpi un audzināšanu, kur pastāv iespēja, ka bērni no šīm ģimenēm tiks izņemti un ievietoti dažādās aprūpes institūcijās. Bērnu un ģimenes lietu ministrijas dati (Statistisko datu krājums „Bērni Latvijā”) liecina, ka Latvijā ir vairāk kā septiņi tūkstoši sociālā riska ģimenes, kurās dzīvo vairāk kā 14 tūkstoši bērnu, kuriem ļoti nepieciešama speciālistu palīdzība. Bērnu mīlestībai pret vecākiem nav nosacījumu – viņi mīl tos tādus, kādi tie ir. Vecākiem, kas dažādu dzīves situāciju dēļ nonākuši grūtībās, ģimenēs, kuru problēmas vēl ir risināmas, var un VAJAG palīdzēt. Projekta speciālisti ir pārliecināti, ka katrā no vecākiem ir potenciāls kļūt par labu mammu un tēti, tikai šīs spējas ir jāpalīdz saskatīt un attīstīt. Vecākiem ir jāparāda, ka var dzīvot citādāk un viņiem ir jāmāca uzņemties atbildību par saviem bērniem.Projekti piedāvā ģimenēm to speciālistu palīdzību un atbalstu, kādus pašvaldība šobrīd nevar nodrošināt finansiālu vai cilvēkresursu trūkuma dēļ. Tomēr darbs ar ģimenēm notiek ciešā sadarbībā ar esošajiem pašvaldības speciālistiem. Ģimenēm ir iespēja bez maksas saņemt sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, mediķu un jurista palīdzību. Bērniem pieejams speciālais pedagogs un logopēds. Speciālisti strādā pēc Portidžas un Montesori mācībsistēmas metodēm. Sievietei (34 gadi) ir divi bērni – meitai 8, dēlam 5 gadi. Viņa dzīvoja nereģistrētā laulībā ar bērnu tēvu. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas organizētās Ģimenes stiprināšanas un atbalsta programmas uzmanības lokā sieviete nonāca pirms diviem gadiem, kad kāda paziņa bija viņu satikusi uz ielas basām kājām, pilnīgi izmisušu. Vīrietis, ar kuru viņa dzīvoja kopā, bija viņu piekāvis un bērnu klātbūtnē izvarojis.Ģimenes stiprināšanas projekta juriste palīdzēja uzrakstīt ziņojumu policijai, arī pati personīgi runāja ar policijas pārstāvjiem. Toreiz šo vīrieti uz diennakti aizturēja, bet krimināllietu neierosināja, jo diemžēl sieviete savu iesniegumu vēlāk atsauca. Ar sievieti daudz strādāja sociālais darbinieks un psihologi. Kā daudziem vardarbības upuriem, arī viņai vajadzēja daudz laika un pūļu, lai šo vardarbību turpmāk vairs nepieļautu. Vīrietis dzērumā kļuva izteikti greizsirdīgs, fiziski un emocionāli vardarbīgs. Nelaida sievieti uz darbu, dažādi pazemoja. Tas atstāja iespaidu uz bērniem – viņiem radās veselības problēmas: urīna nesaturēšana, valodas raustīšanās.Divu gadu laikā, kopš sieviete un viņas ģimene ir projekta redzeslokā, ir bijuši gan veiksmes, gan neveiksmes brīži. Šobrīd sieviete ar bērniem īrē atsevišķu dzīvokli, viņa ir iekārtojusies darbā «Rimi», ar kuru viņa patiesi lepojas. Viņa ir ieguvusi pašapziņu, bērni apmeklē speciālistus un, pats galvenais, sieviete ir spējusi pārtraukt vardarbīgās attiecības, no kurām ilgu laiku bija cietusi. Protams, atbalsts viņai, kā lielākajai daļai projektu ģimeņu, būs nepieciešams vēl ilgi, bet jau tagad var teikt, ka viņas un bērnu dzīve ir ļoti mainījusies uz pozitīvo pusi.Kādā ģimenē vecāki šķīra laulību un bija tik aizņemti, kārtojot savas attiecības, ka tiem neatlika laika 12 gadus vecajai meitai. Viņa jutās emocionāli atstāta novārtā, sāka neapmeklēt skolu, iesaistījās ielu kompānijās. Ģimenes stiprināšanas projekta ietvaros tika strādāts gan ar abiem vecākiem, gan meiteni. Viņi mācījās runāt par savām emocijām, uzklausīt un saprast vienam otru. Tagad meitene dzīvo pie mammas un regulāri apmeklē skolu. Viņas vairs nekonfliktē, bet cenšas sadzīvot un respektēt viena otru.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti