Aicinām uzlabot esošo Saeimas vēlēšanu sistēmu 1

Atsaucoties uz vairāk nekā 608 000 Latvijas balsstiesīgo iedzīvotāju aktivitāti 2. augusta referendumā par grozījumiem Satversmē, Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers pirmo reizi Latvijas vēsturē 6. augustā izmantoja prezidenta tiesības sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, lai uzsvērtu nepieciešamību Satversmē nostiprināt tautas tiesības – iespēju atlaist Saeimu.Prezidents savā uzrunā uzsvēra: «Priekšlaicīgas parlamenta vēlēšanas ir viens no veidiem, kā atrisināt gan parlamentāras, gan arī valsts krīzes, tomēr vēl svarīgāk ir, lai jaunās vēlēšanās pēc iespējas ātrāk tiek ievēlēts politiskajai situācijai atbilstošāks un tautas gribu precīzāk pildošs parlamenta sastāvs. Konstitucionālo tiesību komisijas veiktā analīze ir būtisks priekšnoteikums Satversmes pilnveidošanai, uzlabojot Saeimas priekšlaicīgas atlaišanas un jaunas Saeimas ievēlēšanas mehānismu.»Vēlēšanu reformas biedrība atbalsta prezidenta iniciatīvu. Biedrības valdes priekšsēdētājs Valdis Liepiņš uzskata, ka «nav vērts atlaist Saeimu, ja nemaina Saeimas vēlēšanu likumu. Nav runa par revolūciju, bet par esošās sistēmas evolūciju. Jāizskauž tagadējā prakse partiju «lokomotīvēm» kandidēt vairākos vēlēšanu apgabalos un aiz sevis ievilkt Saeimā paklausīgus «vagoniņus», kuri savu apgabalu vēlētājus nemaz neuzrunā un par kuriem vēlētāji ir neziņā. Tas stiprinātu saikni starp vēlētājiem un viņu apgabalu pārstāvjiem un veicinātu tautas gribas izpausmi Saeimā.» Biedrība ir izstrādājusi četrus ieteikumus, kas, nemainot vēlēšanu sistēmu, ievērojami mazinātu plaisu starp tautu un politisko varu:1. 2010. gada Saeimas vēlēšanās ļaut deputātu kandidātiem kandidēt tikai vienā vēlēšanu apgabalā.2. Vēlēšanu apgabalus sadalīt mazākos, kuros ievēlētu septiņus līdz deviņus deputātus.3. Rīkot pirms un pēc vēlēšanām regulāras, no partijām neatkarīgas sanāksmes, kurās vēlētāji varētu iztaujāt savus apgabalu deputātus par viņu aktivitāti un balsojumiem Saeimā.4. Ieviest maiņas Saeimas mājaslapā, lai vēlētāji varētu ātri un viegli noskaidrot, kā katrs Saeimas deputāts ir konkrētā jautājumā balsojis.Šīs maiņas Vēlēšanu reformas biedrība jau 2007. gadā ir ierosinājusi Saeimā pārstāvētām partijām un neatkarīgiem deputātiem. Neviena no maiņām neprasa grozījumus Satversmē, tikai Saeimas deputātu pozitīvu attieksmi pret vēlētājiem un gatavību saklausīt un īstenot tautas gribu.Vēlēšanu reformas biedrība ir dibināta 2007. gada 31. maijā. Tā ir finansiāli un no politiskām partijām neatkarīga. Biedrības darbībā iesaistās ne tikai politologi un vēlēšanu sistēmu eksperti, bet arī citi interesenti, kam rūp tas, kas notiek Latvijas politiskajos procesos. Plašāka informācija par biedrību atrodama mājaslapā www.velref.lv. * Vēlēšanu reformas biedrības izcelts teksts

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti