Apkopos iedzīvotāju viedokli par koku ciršanu Iecavā

«Muižzemnieku» īpašuma saimnieks lūdzis Iecavas pašvaldībai atļauju nocirst šajā teritorijā 20 augošus un septiņus bojātus kokus.Tā kā īpašums ir publiska vieta, kur ir daudzdzīvokļu un privātmājas, proti, tā sauktais vecais Dartijas centrs, bijusī muižas teritorija, novada dome septembra sēdē nolēma izsludināt sabiedrisko apspriešanu, pamatojoties uz valdības noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža zemes.Attīstības komitejas vadītājs Atis Avots deputātus informēja, ka septiņus bojātos kokus pašvaldības dārzniece, kuras pienākumus pilda Daina Rudzīte, atļāvusi nocirst. Par pārējiem, arī simtgadīgiem, kuru vidū ir ozoli, kļavas, liepas un oši, komitejas deputāti ieteikuši rīkot sabiedrisko apspriešanu, lai iedzīvotāji neceltu pretenzijas.Īpašnieks Aldis Kaufelds deputātiem paskaidroja, ka ciršanai iezīmētie koki nepieder pie vecajiem muižas apstādījumiem vai senās ozolu alejas ar kultūrvēsturisku vērtību, bet, visticamāk, gadu gaitā dažādās vietās viņa īpašumā iesējušies un izauguši paši.Sabiedriskās apspriešanas gaitā līdz 28. septembrim tiek gaidīti iedzīvotāju rakstiski pausti viedokļi par ieplānoto koku ciršanu. Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties un viedokli paust Iecavas novada domes kancelejā. Iesniegtie viedokļi tiks apkopoti un izskatīti oktobra domes sēdē, kad arī tiks pieņemts galalēmums, «Bauskas Dzīvi» informēja pašvaldības juriste Gita Kravala.Domes lēmumprojektam bija pievienots D. Rudzītes noformēts akts par īpašuma nekopšanu, iesakot uzlikt saimniekam sodu un norādot, ka viņš iepazīstināts ar šo dokumentu. A. Kaufelds domes sēdē noliedza, ka D. Rudzīte, kopīgi apskatot īpašumu, būtu minējusi nodomu viņu sodīt, arī aktu viņš neesot redzējis, un par nesakopšanu nav bijis runas. «Īpašumu kopju, regulāri pļauju zāli,» uzsvēra saimnieks. Dome administratīvo aktu atstāja bez ievērības.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē