Ar īpašu projektu atzīmējam Andreja Eglīša 100. jubileju

Bauskas 1. vidusskolā piedalījos projekta «Andreja Eglīša Dzejas svētki» atlases kārtas dalībnieku snieguma vērtēšanā. Projekts tiek īstenots vairākās Latvijas pilsētās, sagaidot dzejnieka A. Eglīša 100. gadadienu. Tā noslēguma pasākums būs pirmdien, 4. aprīlī, Daugavpils teātrī, un tajā tiks demonstrēts uzvedums «Dievs, tava zeme deg». Uzveduma motīvs – «Neaizbrauksim, paliksim, nesadegsim!».Jau iepriekš esmu uzsvērusi, cik svarīga nozīme ir jauniešu patriotiskajai audzināšanai. Šis projekts ir viens no pozitīvajiem piemēriem, kā veicināt patriotisma jūtas pret dzimteni. Andreja Eglīša dzīve ir bijusi kā veltījums Latvijas tautai, viņa dzeja veltīta tikai Tēvzemei. Dzejnieks ir aicinājis mīlēt savu Tēvzemi un godā turēt savu valodu. Skaisti un svinīgi sākās pasākums Bauskā 25. martā, visiem jauniešiem dodoties kopīgā gājienā uz represēto piemiņas vietu pilsētā. Tur tika nolikti ziedi un skandēta dzeja.Skolas zālē no skatuves uz visiem klātesošajiem noraudzījās Jāņa Anmaņa gleznotais dzejnieks Andrejs Eglītis. Andrejs Eglītis ir teicis: «Visiem dzejoļiem es dzirdu cauri mūziku.» Ar mūzikas skaņām caurvīts bija pasākums Bauskas 1. vidusskolā, kur savu prasmi runāt dzeju rādīja 24 jaunieši no Bauskas, Iecavas un Īslīces vidusskolām, kā arī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas. Jauniešu sniegumu vērtēju kopā ar teātra un kino aktrisi Irinu Tomsoni, Daugavpils teātra aktieriem Māri Korsieti un Viesturu Renci. Jaunieši lasīja Andreja Eglīša, Ārijas Elksnes, kā arī vienu savu vai sava skolasbiedra sacerētu dzejoli.Par veiksmīgākajiem tika atzīti Lelde Rancāne un Mārtiņš Tamisārs no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Emīls Dzelzkalējs un Artūrs Toms Plešs no Bauskas 1. vidusskolas, kā arī Emīls Sietiņš no Iecavas vidusskolas. Savu simpātijas balvu šajā konkursā pasniedzu Mārtiņam Tamisāram no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un Linardam Kukulim no Bauskas 1. vidusskolas. Man kā cilvēkam ar muzikālo izglītību bija īpašs prieks par to, ka vidusskolas posmā ļoti aktīvi ir zēni – paši sacer dzeju, runā to, spēlē kādu instrumentu, dzied.Pēc rezultātu paziņošanas aktrise Irina Tomsone strādāja ar šajā atlases kārtā par veiksmīgākajiem atzītiem jauniešiem, gatavodama viņus noslēguma pasākumam. I. Tomsone parādīja lielisku meistarklases stundu. Tas bija fantastiski, kā jaunieši, viņas vadīti, spēja iedzīvināt A. Eglīša dzeju.Izsaku pateicību Bauskas 1. vidusskolas latviešu valodas skolotājai Vijai Cerusai par atbalstu un ieguldīto darbu šī projekta īstenošanā. Šogad Andreja Eglīša dzejas svētkos piedalās arī jaunieši no Talsu, Preiļu, Balvu, Līvānu un Daugavpils reģiona skolām. Projekta idejas autors un īstenotājs ir Māris Druva.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti