Ārcē sakārtos kanalizācijas sistēmu

Ceraukstes pagasta pārvalde nolēmusi Ārcē izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pagasta pārvaldes vadītājs Viesturs Janševskis Bauskas novada domes deputātus par to informēja finanšu komitejas sēdē.Pārvaldnieks paskaidroja, ka pagastā, ekonomējot līdzekļus, izdevies sataupīt 9500 latu. Šo naudu paredzēts izlietot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei Ceraukstes pagasta Ārcē. «Šeit ir divas daudzdzīvokļu mājas, kurās mīt ap pussimts cilvēku. Ir ierīkotas kanalizācijas nosēdakas, kuras lietavu laikā mēdz pārplūst. Tad notekūdeņi nonāk Ārces strautā, pa to tālāk Mūsā. Lai nodrošinātu kvalitatīvi attīrītu notekūdeņu novadīšanu apkārtējā vidē, esam nolēmuši izbūvēt bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu,» ieceri skaidro V. Janševskis. «Bauskas Dzīve» apmeklēja Ārci, lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli. Pensionāre Ruta Laveniece daudzdzīvokļu mājā mīt jau 40 gadu. Viņa atceras, ka kolhoza laikā te valdījusi liela rosība. Tagad daži dzīvokļi ir tukši, daudzos dzīvo tikai veci ļaudis. Ūdens apgāde un kanalizācijas sistēma viņai problēmas nesagādā. Taču, ja nolemts to uzlabot, pensionārei nekas nav pretī. Emīlija Munda atbalsta pagasta ieceri rekonstruēt kanalizācijas sistēmu. Tas jau nav nekāds noslēpums, ka nosēdakas bieži ir pilnas un tad visi netīrumi aizplūst uz strautu un tālāk uz upi. Vēl viņu satrauc iedzīvotāju uzvedība – daži tualetē sametot visādus papīrus un to nosprostojot. Dzeramā ūdens kvalitāte te esot apmierinoša, to apstiprina analīžu rezultāti. Ja sakārtos notekūdeņu attīrīšanu, ieguvēji būs iedzīvotāji, bet galvenokārt apkārtējā vide.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē