Ārzemēs strādājošajiem nebūs jāsedz ienākuma nodokļa starpība

No šodienas mainīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzlikšanas kārtība personām, kas gūst algota darba ienākumus ārvalstīs.

Saskaņā ar grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli nodoklis nebūs jāmaksā par algota darba ienākumiem, kas gūti citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā nodokļu konvencija. Šāda kārtība attieksies uz ienākumiem, kas gūti 2011.gadā. Tādējādi ārzemēs strādājošajiem Latvijas iedzīvotājiem vairs nebūs pienākums segt starpību starp iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm mītnes zemē un Latvijā. Grozījumi likumā arī paredz daļēju nodokļa amnestiju, un par darba ienākumiem ārvalstīs, ja tie gūti laikā no 2008.gada līdz 2010.gadam, būs jāmaksā piecu procentu iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Attiecībā uz personām, kas par iepriekšējo triju gadu laikā ārvalstīs gūtajiem ienākumiem nodokli nomaksājušas pēc 25% likmes, noteikts, ka, iesniedzot precizētu deklarāciju, ārvalstīs strādājošie Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokli.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē