Atbalsta kritērijus lauksaimniekiem varētu paaugstināt

Lauksaimnieku konsultatīvā padome ar zemkopības ministri Laimdotu Straujumu un Zemkopības ministrijas speciālistiem panākusi vienošanos par 2012. gada valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību.Nozarēm pieejamais atbalsts tiek saglabāts 2011. gada līmenī, un nosacījumi būtiski netiek mainīti, informē Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvis Kaspars Funts.Taču no 2013. gada atbalsta saņemšanas kritēriji varētu tikt paaugstināti, paredzot, ka ciltsdarba maksājumos par piena šķirnes govi kā minimums varētu tikt noteikts izslaukums vismaz 5500 kg. Savukārt 2012. gadā noteikts, ka ciltsdarba atbalsts tiek piešķirts no sešām govīm ar minimālo izslaukumu 5000 kg – 68 lati, ar 7000 kg – 78 lati.Papildus vērtēs iespēju 2012. gadā rast 100 000 latu finansējumu, lai veicinātu sertificētas sēklas izmantošanu augkopības saimniecībā.Ar piena šķirņu asociācijām un lauksaimnieku biedrībām turpināsies diskusija par 0,70 latu administrēšanas izmaksu un lineārās vērtēšanas atbalsta pamatotību.Izvērtējot Lauku atbalsta dienesta (LAD) informāciju par lauku attīstības programmas «Lauku saimniecību modernizācija» gaitu, padome nolēma sākotnēji paredzēto finansējumu izmantot, saglabājot reģionalizācijas principu, bet papildus piešķirto finansējumu novirzīt LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, kurās tā trūkst. Ņemot vērā lielo aktivitāti, 2012. gadā vairs netiks izsludinātas jaunas kārtas.Tika diskutēts par sējumu apdrošināšanu. Tā kā Lauksaimniecības risku fondā zemnieki neiesaistās, ierosināts no budžeta segt līdz 50% izdevumu apdrošināšanas polišu iegādei. Galvenie apdrošināmie riski būtu krusas, vēja un lietavu nodarītie zaudējumi. Patlaban valsts atbalsta noteikumos apdrošināšanas polišu kompensācijām plānots ap 230 000 latu, taču papildus būtu jānodrošina 800 000 latu. Tos varētu piešķirti budžeta grozījumos, ja no lauksaimnieku puses būs aktivitāte, informē ZM.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē