Atteiksies no tiesu piesēdētājiem

Ministru Kabinets (MK) 29. maija sēdē veicis vairākus grozījumus likumā «Par tiesu varu». Tā informē Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Laura Pakalne. Ir paredzēts atteikties no tiesu piesēdētājiem rajonu tiesās, arī apgabaltiesās kā pirmās instances tiesās. Likumprojektā skaidrots, ka tas darīts, ievērojot vispārējo taupības režīmu un budžeta līdzekļu ekonomiju.Tāpat paredzēts, ka no 1. jūlija līdz 2010. gada 31. decembrim tiesnešu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu atlīdzība tiks noteikta 85 procentu apmērā no pašreizējās darba samaksas. Rajona tiesas tiesneša amatalgu aprēķina valstī strādājošo vidējai mēneša darba samaksai piemērojot koeficientu 4,5.Grozījumi likumā paredz, ka turpmāk tiesnesis, stājoties amatā, nodos svinīgo solījumu nevis zvērestu. Pie noteiktām reliģiskām konfesijām piederīgām personām nav atļauts dot zvērestus. Tāpēc viens no tiesu varas simboliem – zvērests –, nemainot tā būtību, tiks pārdēvēts par svinīgo solījumu.Bauskas tiesas priekšsēdētāja Iveta Andžāne, lūgta komentēt likuma grozījumus, atzinīgi izsakās par tiesu piesēdētāju institūcijas likvidēšanu. Tas būs arī vērā ņemams līdzekļu ietaupījums, jo piesēdētājiem maksāja likumā noteiktos procentus no tiesneša algas apjoma. «Esmu pārliecināta, ka tiesu darba kvalitāte no tā noteikti nepazemināsies,» tā I. Andžāne. Pozitīvi I. Andžāne vērtē arī noteikto algu samazinājuma termiņu – tikai līdz 2010. gada 31. decembrim. «Protams, likumu, ja vajadzēs, atkal varēs grozīt. Taču šī norma stiprina tiesiskās paļāvības principus. Pašlaik tas ir ļoti būtiski.»MK apstiprinātie likumu grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties MK mājas lapā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē