Audzināt patstāvīgus bērnus

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas kopsapulce vakar, 21. martā, notika SOS bērnu ciematā Valmierā.Latvija ir vienīgā valsts Baltijā, kurā ir divi šīs starptautiskās labdarības organizācijas «SOS Kinderdorf International» izveidoti ciemati bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Pirmais tika uzbūvēts tepat Bauskas rajona Īslīces pagastā jau 1997. gada septembrī, Valmierā ciemats atklāts 2007. gada augustā. Kopš Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas (BCA) dibināšanas 1997. gada jūlijā to vada baušķeniece Māra Bite, tagadējā Hipotēku bankas Bauskas filiāles vadītāja un Bauskas Domes deputāte. Organizācija piedāvā ilgtermiņa ģimenes tipa bērnu aprūpi, dodot iespēju bērnam dzīvot SOS ciematā – ģimenes mājā kopā ar māti, brāļiem un māsām. Gan Īslīcē, gan Valmierā ir 12 ģimeņu māju, tajās bērnus audzina SOS mammas. Katra ģimene veido savas mājas individuālo stilu, kopējo ciemata vidi, uzturot pozitīvas attiecības un rūpējoties par ciemata estētisko sakārtotību. Valmierā sākts jauns projekts – trijās ģimenes mājās bez vecāku gādības palikušos bērnus aprūpē un audzina arī laulāti pāri, stāsta Ilze Paleja, Latvijas SOS BCA direktore.Tā kā SOS kustības svarīgākā misija ir izaudzināt bērnus, kuri spēs būt patstāvīgi un neatkarīgi, ieejot pieaugušo pasaulē, un ar to arī atšķiras šī bērnu aprūpes forma no daudziem citiem bērnunamiem, ir izveidota arī īpaša pēctecības sistēma. SOS ciematos bērni dzīvo līdz pamatizglītības iegūšanai vai 16 gadu vecumam. Nākamais aprūpes solis ir SOS Jauniešu māja.Latvijā jau darbojas divas SOS Jauniešu mājas – Jelgavā un Bauskas rajona Iecavā. Gatis Matulēvičs, Īslīces SOS ciemata direktors, koordinē un pārrauga arī Jauniešu māju darbu. Viņš stāsta, ka to, vai jaunietis ir gatavs pārcelties uz Jauniešu māju, noskaidro, dzīvojot SOS ciematā, kur to kopīgi izlemj SOS mamma, ciemata direktors, psihologs un, protams, pats jaunietis.Jauniešu mājā jābūt daudz patstāvīgākam. Tur jaunietis gatavojas «lielajai» dzīvei – uzņemas rūpes par kārtību mājās, ēst gatavošanu un saviem pirkumiem. Jaunietim ir pašam jāplāno savs laiks un jādomā, kā racionāli tērēt kabatas naudu. Tāpat kopīgi ar Jauniešu mājas pedagogu ir jāizvērtē savas nākotnes iespējas un jādomā, kur mācīties tālāk un kādu profesiju iegūt.G. Matulēvičs informē, ka pašlaik septiņi jaunieši no desmit, kuri dzīvo Iecavas mājā, mācās vispārējās vidusskolās un izglītību apgūst labi. Jelgavā patstāvīgai dzīvei gatavojas 12 jauniešu.Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sistemātiski strādā ar sabiedrību, tiek realizēts, piemēram, projekts «Ģimeņu stiprināšana un atbalsts». Darbs rit ar sociālā riska ģimenēm. Projekta mērķis ir palīdzēt vecākiem uzņemties atbildību un rūpes par saviem bērniem, lai bērni nenonāktu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, bet varētu augt tiem vispiemērotākajā vidē – savā ģimenē. Ģimeņu stiprināšanas programma jau veiksmīgi beigusies Bauskas rajonā, bet turpinās Valmierā, Rīgā Vidzemes priekšpilsētā un Olainē, informē Ilze Paleja.Latvijas SOS BCA pasūtījusi pētījumu par situāciju Latvijā bērnu tiesību aizsardzības jomā bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, un bērniem, kam pastāv risks zaudēt savas bioloģiskās ģimenes aprūpi. Sapulcē dalībnieki tika arī iepazīstināti ar šo pētījumu. Latvijā dzīvojot 443 tūkstoši bērnu, no viņiem 2,2% atrodas ārpusģimenes aprūpē, bet vēl trīs procenti mīt sociālā riska ģimenēs, kurās bērns nesaprotot pat to, ko nozīmē jēdziens «gatavot ēst».Sapulces dalībnieki Valmierā uzzināja, ka Valmieras SOS ciematā bērniem vēl nav izveidots sporta laukums, lai to iekārtotu, nepieciešami līdzekļi. Ziedojumu vākšanā aktīvi iesaistījusies Hipotēku banka, kas atbalsta šo projektu.UZZIŅAISOS kustība savu misiju pilda 132 valstīs.PASAULĒ 439 SOS bērnu ciemati un 326 SOS Jauniešu mājas ir dzīvesvieta 52 000 bērnu un jauniešu.ĪSLĪCES SOS bērnu ciematā drošas mājas atradis 61 bērns. VALMIERAS ciemats ir 100. bērnu ciemats Eiropā, tajā pašlaik dzīvo 62 mazie iemītnieki.Latvijas SOS BCA valde: Māra Bite, Astra Pavlovska, Ingrīda Meierovica, Kaspars Jasinkēvičs, Anita Debeļska, Toms Malvets, Markus Zemaneks. Valdes priekšsēdētāja – Māra Bite.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē