Bauskas novada dome nolemj iesniegt izglītības iestāžu ēku siltināšanas projektus 3

Bauskas novada domes deputāti šodien ārkārtas sēdē nolēma apstiprināt projektu iesniegumus četru novada izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, informēja Bauskas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Šomina.Iesniegšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursa otrai kārtai pašvaldības iestāžu speciālisti sagatavojuši trīs projektu iesniegumus, kas paredz uzlabot energoefektivitāti Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkai, Bauskas 2.vidusskolas ēkai un Uzvaras vidusskolas struktūrvienības "Lācītis" ēkai.Šajos projektos plānots īstenot ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšanu un nomaiņu (piemēram, ārsienu siltināšanu, logu nomaiņu un citus darbus), apkures sistēmas un ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, kā arī saules kolektoru uzstādīšanu siltā ūdens sagatavošanai, skaidroja Šomina.Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas kopējās būvdarbu izmaksas projektā plānotas 772 919 latu apmērā, Bauskas 2.vidusskolas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem kopā nepieciešami 1 321 414 lati, savukārt Uzvaras vidusskolas struktūrvienības "Lācītis" ēkas būvdarbus iecerēts veikt par 436 648 latiem.Kopējā summa, par kādu apstiprināšanas gadījumā varētu veikt šo ēku energoefektivitātes uzlabošanas darbus, ir 2 530 982 lati, un no šīs summas KPFI nodrošinās 554 816 latus, bet lielākā finansējuma daļa - 1 976 166 lati - tiks segta no Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem. Šim nolūkam pašvaldība plānojusi ņemt aizņēmumu.Lai gan jau sākotnēji deputāti pauda nostāju, ka lēmumprojekti ir atbalstāmi, jautājumu bija daudz, par diskusijām sēdē informēja Šomina.Deputāts Alvis Feldmanis vēlējās noskaidrot, kāpēc izmaksas ir tik lielas, jo, siltinot daudzdzīvokļu dzīvojamos namus, par tik lielām naudas summām runāts netiek. Viņam atbildot, Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks Aleksandrs Novickis skaidroja, ka katram projektu konkursam ir savi nosacījumi.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas tiek siltinātas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, savukārt šeit daļu finansējuma piešķir KPFI. "Atsevišķi risinājumi patiešām varētu būt arī citādi, piemēram, paredzēts, ka ēkās tiks izbūvēta ventilācija ar rekuperāciju, kas ir ievērojami dārgāka par cita veida ventilācijas sistēmām, taču šāda ir finanšu instrumenta prasība un to nevar neievērot," pauda Novickis. Gala termiņš projekta iesniegumu iesniegšanai ir 2.novembris.Deputāts Juris Landorfs vēlējās zināt, vai pašvaldībai trūkst kapacitātes, ja lēmumprojekti par tik apjomīgiem finanšu ieguldījumiem jālemj pēdējā brīdī. Novickis skaidroja, ka projektu konkurss tika izsludināts 5.oktobrī, tātad būtībā iesniegumu sagatavošanai laika bija ļoti maz – nepilns mēnesis. Šāda pieteikumu sagatavošana ir ļoti komplicēta, jo veicami dažādi izpētes darbi un komplicēti aprēķini.Deputāti vēlējās noskaidrot arī to, vai nebija kļūda uzsākt Bauskas Valsts ģimnāzijas jumta nomaiņu, taču Novickis atgalvoja, ka risinājums ir pareizs, turklāt plānots, ka jumta siltināšanas darbu izmaksas tiks iekļautas jaunā projekta tāmē. Speciālisti cer, ka tās varētu tikt attiecinātas.Deputāts Egils Millers vēlējās uzzināt, vai nebūs problēmu tādēļ, ka ēkas ir vēsturiskas. Novickis skaidroja, ka visi saskaņojumi ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI) ir veikti. Bauskas Valsts ģimnāzijai, piemēram, atļauts siltināt tikai ziemeļu fasādi. Piedāvāts risinājums siltināt ēku no iekšpuses, taču, tā kā tas ir nesamērīgi dārgi, šāds risinājums netika apskatīts. "Ēkas pamatus var siltināt pa visu perimetru, drīkstam siltināt arī logu ailes. Aprēķini liecina, ka, neskatoties uz VKPAI lēmumu, tāpat tiks panākta ievērojama energoefektivitāte," skaidroja Novickis.Bauskas novada pašvaldības izpilddirektore Dagnija Ludrika pauda, ka šī, iespējams, ir pēdējā iespēja piesaistīt līdzekļus šādu projektu īstenošanai. Nākamgad noslēdzas pašreizējais plānošanas periods, jauni projektu konkursi vairs izsludināti netiek. Nākamais plānošanas periods, lai gan sāksies 2014.gadā, tomēr visdrīzāk finanšu līdzekļi projektu konkursos būs pieejami ne ātrāk par 2015.gadu.Visus trīs lēmumprojektus par izglītības iestāžu ēku siltināšanu deputāti atbalstīja vienbalsīgi.2.novembrī projektu iesniegumi tiks iesniegti izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM). Pašvaldības speciālisti cer, ka rezultāti varētu būt zināmi apmēram pēc mēneša, jo VARAM plāno, ka līdz 31.decembrim jau varētu būt noslēgti sadarbības līgumi par projektu īstenošanu.Projekti finansējuma saņēmējiem būs jāīsteno līdz 2013.gada 31.oktobrim.KPFI finansētā projektu konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām un izglītības iestāžu, ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti.Projektu iesniedzējiem 2.kārtā pieejamais finansējums ir vairāk nekā 20 miljoni latu, no kuriem 75% pieejamā finansējuma paredzēti uzņēmumu projektiem un 25% - izglītības iestāžu projektiem.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

ANTIŅI

DD !!!! UZLABOT HM , VAR PREZERVATĪVU PIELĪMĒJOT TAM SPALVIŅAS , ENERGOEFEKTIVITĀTI VAR TIKAI PAAUGSTNĀT VAI SAMAZINĀT. DOMAJIET KO RAKSTAT TUKŠĀS GALVAS

pirms 8 gadiem, 2012.11.03 12:41

I nevajag !

Vajag vajag siltināt skolas, lai pēc tam siltas var aizvērt un likvidēt.

pirms 8 gadiem, 2012.11.02 16:17

ddd

ja jau tik daudz jāsiltina varbūt vajag veidot jaunu nodaļu

pirms 8 gadiem, 2012.11.02 15:45

Latvijā un pasaulē