Bauskas pusē kūtri iesaistījušies Nodarbinātības valsts aģentūras aktivitātē «Darba vieta jaunietim»

Uzņēmēju, pašnodarbināto un sabiedrisko organizāciju interese par Nodarbinātības valsts aģentūras aktivitāti «Darba vieta jaunietim» pērn bijusi neliela, secina iestādes Bauskas filiāles projekta karjeras konsultante Gita Dzjamko. Iesaistoties pasākumā, proti, pieņemot darbā gados jaunu bezdarbnieku, darba devējs varēja saņemt finansiālu atbalstu. Pagājušajā gadā Bauskas reģionā deviņus jauniešus bezdarbniekus nodarbināja astoņi darba devēji – piecas SIA un trīs zemnieku saimniecības. Gados jaunie bezdarbnieki strādāja šādās profesijās: datorgrafiķis, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, tirdzniecības pārstāvis, administrators, lauksaimnieks, dārzkopis (stādu audzētājs) un traktortehnikas vadītājs. Kopā 2011. gadā aktivitātei «Darba vieta jaunietim» pieteicās tikai 38 no vairāk nekā 300 Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas filiālē reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem. Sākotnēji bija paredzēts pasākumā iesaistīt 16 mūsu reģiona gados jaunos bezdarbniekus. Tas neizdevās darba devēju zemās aktivitātes dēļ. Jāatgādina, ka aktivitāte «Darba vieta jaunietim» ietilpst Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā «Kompleksi atbalsta pasākumi». Tās mērķis – veicināt mērķauditorijas darba iemaņu un prasmju attīstību reālā darbā, pieredzes un konkurētspējas ieguvi. Uzņēmēji un sabiedriskās organizācijas finansiālo atbalstu par jauniešu pieņemšanu darbā varēja saņemt deviņus mēnešus. Tas bija paredzēts četriem izdevumu veidiem: personas atalgojumam, darba vadītāja algai, darba vietas pielāgošanai jaunietim ar invaliditāti un obligātās veselības pārbaudei, ja tā vajadzīga.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē