Bezdarba līmenis Latvijā februārī pieaudzis līdz 11,8%

Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā februāra beigās bija 11,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita un salīdzinājumā ar janvāri tas ir pieaudzis par 0,1 procentpunktu, aģentūru LETA informēja Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).NVA februāra sākumā bija reģistrēti 132 575 bezdarbnieki, bet mēneša beigās - 133 413 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits mēneša laikā ir palielinājies par 838 cilvēkiem, savukārt 4457 reģistrētie bezdarbnieki februārī iekārtojās darbā. Zemākais bezdarba līmenis februārī reģistrēts Rīgas reģionā - 8,4%, bet augstākais bezdarba līmenis bija Latgalē - 20,4%. Kurzemē bezdarba līmenis februārī bija 12,6%, Zemgalē - 13,3% un Vidzemē - 13,5%. Iepriekšējā mēnesī bezdarbs palielinājies visos reģionos, izņemot Rīgas reģionu, kur bezdarba līmenis nemainījās. Par 0,2 procentpunktiem bezdarbs februārī pieaudzis Zemgalē, Latgalē un Kurzemē, savukārt Vidzemē tas palielinājies par 0,1 procentpunktu. No valsts lielākajām pilsētām zemākais bezdarba līmenis februārī bija Rīgā - 7,8%, bet augstākais bezdarbs reģistrēts Rēzeknē - 18,7%. Jelgavā bezdarba līmenis februārī bija 9,1%, Ventspilī - 9,9%, Valmierā - 10,1%, Daugavpilī - 10,6%, Jūrmalā - 10,6%, Liepājā - 12,9%, Jēkabpilī - 15,1%, Rēzeknē - 18,7%. Visvairāk - par 0,4 procentpunktiem - bezdarbs februārī pieaudzis Rēzeknē, savukārt Jēkabpilī bezdarba līmenis palielinājās par 0,3 procentpunktiem, bezdarba pieaugums par 0,2 procentpunktiem iepriekšējā mēnesī bija vērojams Liepājā, Ventspilī un Jūrmalā. Tikmēr Rīga iepriekšējā mēnesī bija vienīgā pilsēta, kur bezdarbs pat samazinājās par 0,1 procentpunktu. NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos februārī piedalījās 26 662 bezdarbnieki. Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības ieguvē piedalījās 4555 cilvēki, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 11 503 personas, algotos pagaidu sabiedriskajos darbos - 5957 iedzīvotāji, bet kompleksajos atbalsta pasākumos - 2587 cilvēki. Pasākumos noteiktām personu grupām februārī iesaistījās 1579 iedzīvotāji, pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības sākšanai - 407 cilvēki, bet NVA inspektoru asistentu apmācībā un praksē piedalījās 74 personas. Karjeras konsultācijas februārī saņēma 5196 cilvēki, tostarp 4158 bezdarbnieki un darba meklētāji. Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām februārī sākušas 249 nodarbinātās personas. Savukārt kompleksajos atbalsta pasākumos pabalstu par asistenta izmantošanu saņēmuši 1424 pirmās grupas redzes invalīdi. Kā ziņots, pagājušā gada pēdējos mēnešos bezdarba līmenis bija 11,5%, savukārt šogad janvārī bezdarba līmenis pieauga par 0,2 procentpunktiem.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē