Bezdarbnieku skaits turpina pieaugt

3000 bezdarbnieku pašlaik ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Bauskas filiālē. Reģistrētā bezdarba līmenis ir sasniedzis 12,3 procentus no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.Vēl pirms diviem mēnešiem bezdarbnieku skaits bija 2777. Jūlijā vasaras darbi nodrošināja, ka īpašu pārmaiņu šajā jomā nav, bet augusts un septembra sākums atkal ir stipri palielinājis bezdarbnieku skaitu.Informē NVA Bauskas filiāles vadītājas vietniece Igunda Bēmane: «Īpaši daudz bezdarbnieku statusu nācās piešķirt septembra pirmajās dienās, kad reģistrēties nāca skolotāji un slimnīcas darbinieki. Situācija ir smaga, bezdarbs mūsu rajonā palielinās, tāpat kā valstī kopumā.»Turpinās bezdarbnieku iesaistīšana profesionālajā un neformālajā apmācībā. Dažādās programmās mācās 136 bezdarbnieki. Iesaistās arī aktīvajos nodarbinātības pasākumos. Bauskas filiālē strādā arī ar Labklājības ministrijas izstrādātajiem un akceptētajiem krīzes projektiem, piemēram, «Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība». Pasākuma būtība – bezdarbnieks veic sabiedrībai derīgus, mazkvalificētus darbus pašvaldību izveidotajās darba praktizēšanas vietās. Laika periods no viena līdz sešiem mēnešiem. Iesaistītais nedēļā tiks nodarbināts 40 stundu, par to reizi mēnesī saņemot stipendiju 100 latu apmērā. Mūsu novadu pašvaldības izteikušas vēlmi pasākumā iesaistīt ap 400 bezdarbnieku. Aktīvu interesi par pasākumu izrāda tie, kuri palikuši bez jebkādiem iztikas līdzekļiem.Ir sākts darbs pasākumā «Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām». Kuponu apmācībām var saņemt darbinieki, kuriem vēl ir darbs, taču nepilna darbdiena vai dīkstāve. Tas ir preventīvs bezdarba samazināšanas pasākums. Bezdarba riskam pakļautie darbinieki iegūs iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas vai iegūt profesionālo kvalifikāciju. Tomēr interesi par šo pasākumu bijušā Bauskas rajona teritorijā neizrāda ne darba devēji, ne darbinieki.Sausā statistika liecina, ka patiesais bezdarbnieku skaits ir ievērojami lielāks par reģistrēto. Augustā no jauna statuss piešķirts 425 bezdarbniekiem, bet statusu zaudējuši 250. No tiem darbā iekārtojušies tikai 67 cilvēki. Palielinājies uzskaitē esošo bezdarbnieku skaits, kuriem ir augstākā izglītība, pašlaik tādu ir vairāk nekā 150. Tiesa, šis skaitlis ir neliels uz kopējā fona. Tas liecina, ka ekonomiskās krīzes situācijās izglītībai ir nozīme.Tomēr šie skaitļi liek apšaubīt rožainās prognozes, kuras izteica ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Aģentūra LETA atkārto ministru prezidenta teikto: «Tālāks kritums valsts ekonomikā nav paredzams.» Kā to savienot ar nepārtraukto patēriņa samazināšanos valstī, gandrīz simt tūkstošiem cilvēku bez iztikas līdzekļiem un apkures sezonu, kura samazinās iztikas līdzekļus vēl vairāk, nav skaidrs. Atliek tikai cerēt, ka kaut dažiem simtiem NVA veiktie pasākumi ļaus pārdzīvot gaidāmo ziemu.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē